Vakinhoudelijke impulsen voor het schoolvak Nederlands

(Persbericht Boom)

Het schoolvak Nederlands saai en oninteressant? Het nieuwe handboek KERN Nederlands taal & cultuur laat zien dat onze taal zoveel méér is dan het eindeloos trainen van steeds dezelfde trucjes en deelvaardigheden voor het eindexamen. Waarom schreven middeleeuwers in ‘chattaal’? Is taal aangeboren of aangeleerd? Waarin verschilt een roman van Reve van het Burgerlijk Wetboek van Strafrecht? En waarom is het eigenlijk logisch dat we soms dt-fouten maken? In KERN Nederlands taal & cultuur komen deze en meer onderwerpen uit de neerlandistiek uitgebreid aan bod. 

Schoolvak in crisis 

In Nederland draait het sinds de invoering van de Basisvorming (1993) en het Studiehuis (1998) vooral om taalvaardigheden; buiten literatuur zijn er geen kennisdomeinen opgenomen in het curriculum. De grote aandacht die hierdoor in schoolboeken uitgaat naar deelvaardigheden, structuren en strategieën hebben het vak niet leuker gemaakt, integendeel. Uit onderzoek van Rijksuniversiteit Groningen (2016) en Onze Taal (2019) is gebleken dat leerlingen Nederlands ‘saaier, oninteressanter en minder leuk vinden dan andere vakken’. Gelukkig zijn er docenten Nederlands die met hun enthousiasme en eigen lesmateriaal het vak bezielen en een gezicht geven, maar ze werden hierbij niet ondersteund door inspirerende schoolboeken. 

Meer vakinhoud 

Een informatief en mooi schoolboek maken over Nederlandse taal en cultuur, dat je ook na je schooltijd wilt houden: dát was het doel van de makers van KERN Nederlands taal & cultuur. Kennis van en inzicht in taal, taalgebruik en cultuur zijn immers ook buiten de schoolse context relevant. De docenten, vakspecialisten en methodeontwikkelaars die aan KERN Nederlands werkten, lieten zich inspireren door het Manifest Nederlands op school van het meesterschapsteam Nederlands. Hierin pleiten specialisten en wetenschappers van verschillende universiteiten voor het combineren van talige vaardigheden met een vakinhoudelijk aanbod. ‘Bij geschiedenis of biologie lees je teksten die over het eigen vakgebied gaan, waarom zou dat niet ook bij Nederlands kunnen?’, aldus dr. Theo Witte, voorheen voorzitter van het meesterschapsteam en nu auteur van KERN Nederlands

Nieuwe lesmethode

Ook mét al het moois wat onze taal biedt, kun je je eindexamen halen.

KERN Nederlands taal & cultuur is het bovenbouwvervolg op de methode KERN Nederlands van educatieve uitgeverij Boom voortgezet onderwijs die sinds 2016 in de markt is. In de onderbouwdelen voor gymnasium en havo/vwo wordt al veel aandacht besteed aan taalbeschouwing. Uitgever Gemma Jissink: ‘We merken duidelijk dat we hiermee voorzien in een behoefte. Docenten én leerlingen geven aan dat de vakinhoudelijke verdieping het vak aantrekkelijker en uitdagender maakt.’

Het nieuwe handboek voor de tweede fase van het voortgezet onderwijs is opgebouwd rondom de pijlers taal, communicatie en literatuur. Het biedt veel aandacht voor taalkundige onderwerpen, vaardigheden vanuit een breed communicatieperspectief, literaire analyse gekoppeld aan creatief schrijven en literatuurgeschiedenis als representatie van ideeën en cultuur. Bij het handboek volgen nog oefen- en examenboeken en online licenties. KERN Nederlands taal & cultuur is getest op 25 scholen door heel Nederland.


KERN Nederlands taal & cultuur verschijnt 28 februari 2020.
Bestelinformatie bij de uitgever.