Thomas Vaessens benoemd tot decaan faculteit Cultuurwetenschappen van Open Universiteit

Het College van bestuur van de Open Universiteit heeft prof. dr. Thomas Vaessens per 1 juli 2020 benoemd tot decaan van de faculteit Cultuurwetenschappen voor een periode van vier jaar. Vaessens is hoogleraar Nederlandse literatuur, directeur van het College of Humanities en vice-decaan van de faculteit der Geesteswetenschappen bij de Universiteit van Amsterdam.

Over Thomas Vaessens

Prof. dr. Thomas Vaessens (Maastricht, 1967) studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Universiteit Utrecht om vervolgens in 1998 te promoveren aan deze universiteit. Na zijn promotie werkte hij eerst als universitair docent bij de Universiteit Utrecht en vanaf 2003 bij de Universiteit van Amsterdam. Sinds 2005 is hij aan deze universiteit verbonden als hoogleraar. Voorafgaand aan zijn huidige functie van directeur van het College of Humanities en vice-decaan van de faculteit der Geesteswetenschappen bij de Universiteit van Amsterdam was Vaessens directeur van het Amsterdam Institute for Humanities Research, voorzitter van de Afdeling Neerlandistiek van de Universiteit van Amsterdam en wetenschappelijk directeur van twee landelijke onderzoeksscholen: de Onderzoeksschool Literatuurwetenschap (OSL) en het Huizinga Instituut. 
Hij is lid van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen en lid van de editorial board van het Journal of Dutch Literature. Zijn publicaties over Nederlandse literatuur omvatten monografieën over modernisme, postmodernisme, poëzie, literair engagement en literatuurgeschiedenis. Zijn meest recente boek, uitgegeven door Atlas Contact in 2018, is een cultuurgeschiedenis van het naoorlogse Nederland aan de hand van de Daf, de Nederlandse personenauto die werd geproduceerd in de jaren 50 en 60.