Stijn De Paepe leest Jan van Stijevoort

Vandaag: Stijn de Paepe met ‘Ic loech ic en conste mi niet bedwingen’ van Jan van Stijevoort.
Stijn de Paepe is de huisdichter van de krant De Morgen. Dagelijks schrijft hij een modern rederijkersgedicht voor deze krant.

Jan van Stijevoort legde aan het begin van de zestiende eeuw een grote verzameling refereinen aan; het hier voorgedragen gedicht behoorde tot die verzameling.

Presentatie, format, productie en muziek: Michiel van de Weerthof. Het verblijf wordt mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse Taalunie.