Oudste bewaard gebleven druk van Valentijn ende Oursson [Sint Petersburg, SSSPL: 6.10.3.3] online

Door Willem Kuiper

Sint Petersburg, SSSPL: 6.10.3.3

Eind vorig jaar heb ik een e-mail gestuurd naar de Russische Staatsbibliotheek in Sint Petersburg, waar dit boek bewaard wordt, en aan de conservator gevraagd of men zo goed zou willen zijn dit unieke exemplaar van deze laat-middeleeuwse best- en longseller online te zetten, zodat de hij opgenomen kan worden in de Lijst van gedigitaliseerde Middelnederlandse handschriften en drukken in binnen- en buitenlandse bibliotheken. Al weer een jaar of wat geleden kwam ik min of meer bij toeval deze druk op het spoor en vond ik Menno Anbeek, die zijn master-scriptie over deze twee legendarische gebroeders schreef, bereid om in mijn plaats naar Sint Petersburg te reizen en daar dit boek in handen en in ogenschouw te nemen, alsook digitale opnamen te bestellen, zodat ik een editie van deze roman kon bezorgen.

U begrijpt hoe dankbaar ik hem was. Te meer omdat hij tijdens zijn vakantie in de USA Harvard aandeed om in de Houghton Library de oudste bewaard gebleven herdruk van de gekuiste edtie van Verdussen, Antwerpen 1624 te bekijken, en ervoor te zorgen dat ik die afgeschermd online kon raadplegen. Inmiddels is ook dit boek vrij toegankelijk:

Harvard, Houghton Library 27283.48.4.

Om een lang verhaal kort te maken. Mij werd door bibliothecaresse Irina Galeeva toegezegd dat men bezig was 4000 oude boeken in bezit van de staatsbibliotheek te digitaliseren, waaronder Valentijn ende Oursson, en dat mijn wens op zijn vroegst in december 2019 vervuld zou (kunnen) zijn.

Onlangs moest ik opeens weer aan Valentijn en Berenzoon denken. Ik opende mijn e-mail archief van 2019, zocht naar de extensie .ru en vond zo de e-mail terug en daarin de link naar de website. Als uw browser uitgerust is met vertaalhulp dan kunt u hier begrijpelijk Nederlands van maken en vindt u de link: Blader online.