Op dezelfde bladzijde – een importliedje van Hugo de Jonge

Door Siemon Reker

Tweemaal al in dit kalenderjaar heeft minister De Jonge (VWS) in de Tweede Kamer op een nieuwe manier geconstateerd dat een spreker en hij het eens zijn. Tegen Lodewijk Asscher (PvdA) zei hij over de firma Roche:

  • Kortom, we zitten wat dat betreft op dezelfde bladzijde, denk ik.

En Hayke Veldman van coalitiegenoot VVD kreeg vrijwel hetzelfde te horen in verband met een amendement:

  • Ik heb twee kanttekeningen daarbij die de heer Veldman volgens mij zelf ook al heeft beantwoord, dus ik kijk hem toetsend aan of wij op dezelfde bladzijde zitten wat dat betreft.

Dat is – voorzover ik weet – een nieuwe manier van zeggen in de Tweede Kamer, op dezelfde bladzijde zitten. Omdat het te populair lijkt voor een Protestantse manier van zeggen, sloeg ik een bijbel van het Engels op, de Oxford English Dictionary. Bij het woord page ‘pagina’ staat sinds een aantal jaren een aanvulling in verband met figuurlijk gebruik, in het bijzonder in Amerikaanse politieke taal: “to be on the same page (and variants): to be working as a team; to be in agreement; to have mutual understanding”.

De OED verwijst zelf door naar een mogelijke variant. Die geef ik hier graag door voor het specifieke gebruik door de minister, mocht hij instemming willen constateren met wat er door bijvoorbeeld de heer Segers (CU), de heer Van der Staaij (SGP) of iemand uit de CDA-fractie naar voren is gebracht. Op basis van de suggestie uit Oxford (“to sing from the same hymn sheet (to sing from the same hymn (also song) sheet) to present a united front, esp. by being seen publicly to agree. Frequently in political contexts”) horen we in de toekomst allicht nog eens: “ik constateer dat (iemand uit de CDA, CU of SGP) en ik van hetzelfde blad zingen”.