Nieuwsupdate Nederlands van de SLO

Door Gerdineke van Silfhout

Mooie special Schrijfonderwijs en toetsing bij Nederlands en Engels én een website

Dit echte bewaarnummer (bijlage) bevat alle belangrijke tips, recente onderzoeken en voorbeelden van inspirerende schrijfopdrachten en beoordelingsmodellen bij Nederlands en Engels. Ontwikkeld in een tweejarig leernetwerk met leraren Nederlands en Engels in het vmbo, havo en vwo en taalexperts van SLO en Cito. De special is ook hier te downloaden. Heb je em uit? Bekijk dan vooral deze website met alle schrijfopdrachten, tools, aanpakken etc. die zijn ontwikkeld in het leernetwerk.

Zo kan het ook! Mooie website van Levende Talen Nederlands

Op de inspirerende website https://didactieknederlands.nl/ vind je een rubriek waarin onderzoekers en vakdidactici onderbouwde lesideeën plaatsen om leraren te inspireren. De lesideeën zijn zo gepresenteerd dat je ze kunt aanpassen en inzetten op een manier die past in jouw eigen praktijk. Zelf mocht ik er ook één uitwerken, vanuit het onderzoek formatief evalueren bij Nederlands. Op de website is trouwens nog veel meer te vinden, dus grasduin vooral er eens door.

HSN-bundel met inspirerende voorbeelden, aanpakken digitaal

Op de website van de conferentie HSN vind je de bundel met bijdragen die zijn gehouden op de conferentie in november. Erg praktisch én inspirerend. Van Toneelteksten beleven en Cabaret in de klas naar Wie schrijft, geniet, Bouwen aan spreken en Een scanner in de klas. De volgende HSN is op 20 en 21 november op de Universiteit Antwerpen. Zie: https://hsnconferentie.org/

Nieuwe materialen op Lezeninhetvmbo.nl: bundel Nog een STUK!

In september 2018 verscheen de bundel ‘Nog een STUK!’ met 15 (voor)leesfragmenten voor het vmbo, inclusief lessuggesties. Een heel aantal fragmenten en alle lessuggesties vind je nu op de website Lezeninhetvmbo.nl via deze link. Op lezeninhetvmbo.nl vind je trouwens ook allerlei inspirerende leescampagnes voor het vmbo, zoals De Weddenschap en Read2ME!. En je kunt je op de website nu ook inschrijven voor de lezeninhetvmbo-nieuwsbrief.

Litlab: nieuwe leesclubs én workshops bij jou op school

Op Litlab.nl staan inmiddels 43 leesclubs, waarvan een groot deel rondom recente titels én canonieke werken. Ook vind je weer nieuwe leesclubs, waaronder Schuld & Criminaliteit (young adult – Eén mens is genoeg). De collega’s van LitLab bieden nu ook workshops aan op school, waarbij ze in één dagdeel het materiaal demonstreren en denken ze mee over de toepassing van LitLab in het literatuuronderwijs bij jou op school. Meer info kun je opvragen via info@litlab.nl.

Lectorale rede Anneke Smits

Op 29 januari sprak Anneke Smits haar lectorale rede uit rondom Onderwijsinnovatie, geletterdheid en ICT. Een mooie bijdrage, toegevoegd in bijlage 2, waarbij ze vertrekt vanuit het doel van onderwijs namelijk het bevorderen van leerprocessen. Daarbij heel helder de rol maar ook de gevaren van ICT in het onderwijs. En in relatie tot effectief lees- en schrijfonderwijs benoemt ze het gevaar van verdringing door ICT: ‘Verdringing van bijvoorbeeld (voor)lezen en schrijven door drill-en-practice software kan een partiële verklaring vormen voor de recente daling van de Pisa resultaten voor begrijpend lezen.’ En nog veel meer van zulk soort boeiende constateringen om over na te denken.