Vacature hoofdredacteur/afgevaardigd bestuurder Ons Erfdeel vzw

Ons Erfdeel vzw zoekt een nieuwe hoofdredacteur/afgevaardigd-bestuurder, voor indiensttreding in 2021.

De Vlaams-Nederlands culturele instelling Ons Erfdeel vzw biedt kwalitatieve informatie en reflectie over de culturele en maatschappelijke ontwikkelingen in de Lage Landen, en voorziet die van commentaar. Dat doen we voor een Nederlandstalig en een anderstalig publiek, op een kritische, onafhankelijke manier, eigenzinnig, met respect voor de traditie. We bouwen bruggen tussen de vele Nederlandssprekenden wereldwijd en al wie interesse heeft in de cultuur van de Lage Landen. Deze missie realiseren we door artikelen, tijdschriften en boeken in gedrukte en in digitale vorm uit te geven, in het Nederlands, Frans en Engels. Daarnaast organiseren we evenementen in binnen- en buitenland.

Ons Erfdeel vzw heeft de ambitie hét digitale, meertalige (Nl/Fr/En) online platform van informatie, commentaar en kritische reflectie over cultuur in de Lage Landen uit te bouwen en te beheren. Dit platform wil samenwerken met alle andere partners en spelers in de Vlaams-Nederlandse samenwerking. Het wil uitgroeien tot de spin in het web van die informatieverspreiding en in de wereld herkend worden als een betrouwbaar baken van reflectie en commentaar over wat reilt en zeilt in de Lage landen op artistiek, cultureel en maatschappelijk gebied. Het huis wil de vinger aan de pols houden van de steeds diverser wordende Lage Landen, een podium bieden aan nieuwe stemmen en een breed en ook een jong doelpubliek aanspreken.

Wat verwachten we?

 • Hij/zij heeft een brede belangstelling voor het artistieke en culturele leven en het maatschappelijk debat in de Lage Landen.
 • Hij/zij spreekt en schrijft uitstekend Nederlands en drukt zich meer dan behoorlijk uit in het Frans en het Engels. 
 • Hij/zij kan de instelling passend representeren.
 • Hij/zij kan een redactie aansturen, redactionele keuzes maken, redactionele kwaliteit en onafhankelijkheid bewaken en garanderen.
 • Hij /zij zorgt ervoor dat de instelling het cultuurpolitieke debat in de Lage Landen aanjaagt en opvolgt.
 • Hij/zij heeft een goed inzicht in de digitale ontwikkelingen en weet die in te zetten voor het overbrengen van hoogwaardige inhoud naar een breed en divers publiek, naar jongeren en nieuwe doelgroepen.
 • Hij/zij heeft voeling met wat er in verschillende doelgroepen leeft, is ontvankelijk voor signalen en wensen uit die doelgroepen en zoekt actief naar mogelijkheden voor 
  interactie met een breed en divers publiek.
 • Hij/zij gelooft in het hybride model, waarbij papieren en digitale publicaties elkaar versterken.
 • Hij/zij kan een kleine onderneming zakelijk leiden, kan een beleidsplan ontwikkelen  en coördineren en beschikt over de vaardigheden om een begroting en een financieel plan te lezen en de juiste strategische keuzes te maken.
 • Hij/zij initieert marketing- en communicatie-acties op basis van redactionele inhoud.
 • Hij/zij kan een team van medewerkers aansturen, motiveren en inspireren.
 • Hij/zij beschikt over een netwerk in de culturele en politieke wereld en bezit de vaardigheden om te onderhandelen met diverse overheden.
 • Hij/zij bouwt duurzame relaties uit met partnerorganisaties in de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking en stakeholders.
 • Hij/zij beschikt over vaardigheden voor het verwerven van fondsen bij particulieren, instellingen en  bedrijven.

Wat bieden we?

We bieden een aantrekkelijke job in een omgeving die doordrongen is van alles wat met cultuur in Vlaanderen en Nederland te maken heeft. Ons team is dynamisch, gemotiveerd, open en nieuwsgierig, met een vinger aan de pols voor elk cultureel en maatschappelijk relevant onderwerp. De standplaats is Rekkem (België).

We bieden een contract van bepaalde duur aan. Na een evaluatie op het einde van het eerste jaar kan dit worden omgezet in een contract van onbepaalde duur. Daarnaast bieden we een competitief salaris, gebaseerd op de barema’s en gebruikelijke afspraken in de culturele sector. We houden daarbij rekening met uw ervaring. Naast een mobiliteitsbudget bieden we ook een groepsverzekering aan. 

Meer weten?

 Kijk naar onze websites:

Of solliciteert u meteen?

Bezorg uiterlijk op  vrijdag 1 mei 2020 uw motivatiebrief en uw CV aan

de voorzitter van de sollicitatiecommissie Annick Schramme: vacature@onserfdeel.be