Maart/april 2020, Amsterdam/Antwerpen/Gent: Lyrisch activisme

Drie avonden over Nederlandstalige poëzie en politieke strijd sinds 1848

Deze drie avonden verbinden poëzie en politiek aan de hand van het werk van dichters die maatschappelijke verandering hebben nagestreefd op een manier die ons nu kan inspireren. Op dit moment leven we, na een lange fase van depolitisering van de kunst en het maatschappelijk debat, in een tijdperk waarin maatschappelijke verandering noodzakelijk is. Het leven op de planeet zoals we dat kennen staat onder druk. Stug doorleven,  schrijven en lezen staat gelijk aan de kop in het zand steken. Cruciale vragen hierbij zijn: Wat te doen? Welke strijd te voeren? Waarvoor in de pen te klimmen? Hoe te schrijven? Deze heroriëntatie op de maatschappelijke taak van de literatuur willen we tijdens deze avond herdenken door de activistische mogelijkheden van het heden te verrijken met een blik achterom. Want onze geschiedenis bulkt van de inspirerende voorbeelden. En onze actuele poëzie is vol potentie. Ze moet alleen wel aan het licht te komen. Daar willen deze drie avonden een bijdrage aan leveren.

Tijdens elke avond spreken er twee literatuurkenners over activistische dichters uit het verleden die nog altijd aanspreken. Ook komen er twee hedendaagse dichters aan het woord over hun streven naar maatschappelijke en politieke verandering. Door parallellen te trekken tussen crises uit de geschiedenis en nu presenteert deze avond literatuur en poëzie als activisme.

Website

Donderdag, 12 maart 2020, aanvang 19u30
Perdu, Kloveniersburgwal 86, 1012 CZ  Amsterdam

Met optredens van Maartje Smits en Nico van Apeldoorn (poëzie)

Bram Ieven spreekt over Henriette Roland Holst en Fyke Goorden & Tommy van Avermaete over J.F. Vogelaar

Organisatie: Universiteit Utrecht, ULiège, UGent & Actiefonds X-Y, met steun van Literatuur Vlaanderen / Nederlands Fonds voor de Letteren / Taalunie

Entree = 5 euro (ter plaatse te betalen) – registratie is niet nodig

Vrijdag, 20 maart 2020, aanvang: 19u30
De Groene Waterman, Wolstraat 7, 2000 Antwerpen

Met optredens van Dominique De Groen en Joke Kaviaar (poëzie)

Jan Rock spreekt over Emiel Moyson en Matthijs de Ridder over Paul van Ostaijen

Organisatie: UGent (POWEZIE, vakgroep letterkunde) & ULiège, Masereelfonds, met steun van Literatuur Vlaanderen / Nederlands Fonds voor de Letteren / Taalunie

Gratis entree maar aanmelding voor 17 maart is noodzakelijk via: https://webappsx.ugent.be/eventManager/events/lyrischactivismeantwerpen

Vrijdag, 3 april 2020, aanvang: 19u30
De Koer, Meibloemstraat 86, 9000 Gent

Met optredens van Yousra Benfquih en Michael Tedja (poëzie)

Saskia Pieters spreekt over Multatuli en Kornee van der Haven over Freek van Leeuwen

Organisatie: UGent (POWEZIE, vakgroep letterkunde) & ULiège, Masereelfonds, met steun van Literatuur Vlaanderen / Nederlands Fonds voor de Letteren / Taalunie

Gratis entree maar aanmelding voor 31 maart is noodzakelijk via: deze website.

Lyrisch Activisme wil tegenwicht bieden aan het proces van depolitisering van het literaire erfgoed in het Nederlandse taalgebied. Het boek dat we met deze avonden voor ogen hebben moet dienen als correctie op de literaire historiografie die activistische literatuur vaak over het hoofd ziet of wegdrukt naar de marge. Bovendien willen we enkele hedendaagse dichters aan het woord laten om op de actuele relatie tussen dichtkunst en politiek te reflecteren. Daarbij vertrekken we vanuit een tweeledige vraag: in hoeverre maakt en maakte poëzie metterdaad deel uit van politieke strijd; en in hoeverre is de poëzie zelf ook door die politieke strijd gekleurd? 

Lyrisch Activisme is een initiatief van de  Université Liège, de Universiteit Gent (onderzoeksgroep POWEZIEVakgroep Letterkunde, afd. Nederlandse literatuur en de Faculteit Letteren & Wijsbegeerte), de Universiteit Utrecht (Centre for the Humanities), Actiefonds X-Y en het Masereelfonds (afd Gent en Antwerpen). Het project wordt mogelijk gemaakt dankzij een subsidie literair grensverkeer van Literatuur Vlaanderen, het Nederlands Letterenfonds en de Taalunie.

De organisatie is in handen van: Johan Sonnenschein (ULiège), Kornee van der Haven (UGent) en Laurens Ham (Universiteit Utrecht)