Een varifocale kijk op taalvariatie en taalcontact

Oratie van Frans Hinskens, gehouden 14 februari 2020 in de Aula van de Radboud Universiteit te Nijmegen. (De video begint met het cortege en de inleiding van de rector. De feitelijke oratie start op 04:03).

(Bekijk deze video op YouTube)