De Schrijfwijzer van Jan Renkema geheel herzien en geactualiseerd

Taal verandert en de Schrijfwijzer verandert mee. Op 25 februari verschijnt bij Boom uitgevers Amsterdam de zesde en volledig herziene editie van Jan Renkema’s Schrijfwijzer. Sinds 1979 hét kompas voor schrijvend Nederland en Vlaanderen.  Zie bijlage voor pdf van het binnenwerk.

De Schrijfwijzer van Jan Renkema is hét navigatiesysteem dat de weg wijst naar begrijpelijke, aantrekkelijke en correcte teksten. De geheel vernieuwde editie geeft antwoorden op 1001 grote en kleine vragen die kunnen opdoemen bij het schrijven van teksten, op papier of op scherm. Deze zesde editie, met nieuwe voorbeelden en duidelijker uitleg,is nog beter toegespitst op de verschillende gebruikersgroepen: studenten, secretaresses, journalisten, ambtenaren en andere schrijvers. Deze editie van de Schrijfwijzergeeft op www.schrijfwijzer.nltoegang tot het e-book en meer dan 1000 oefeningenmet feedback voor zelfstudie. Verder bevat deze editie een geheel vernieuwd onderdeel schrijven voor online media. Ook nieuw is het onderdeel academisch schrijven.  

Of je nu online teksten of een afstudeerscriptie schrijft, bij het beantwoorden van taalvragen gaat het niet alleen om losse taalkwesties, maar ook om de tekstkwaliteit. De Schrijfwijzer wil, anders dan de digitale taaladviesdiensten, advies geven vanuit een visie op tekstkwaliteit. Daarbij staat de inhoud van de tekst centraal.

Jan Renkema begon zijn loopbaan als taalkundig adviseur van de Tweede Kamer, was jarenlang eindredacteur van het maandblad Onze Taal, werd daarna hoogleraar cultuurwetenschappen en vervolgens hoogleraar tekstkwaliteit. Hij schreef, naast talrijke artikelen over stijl, taalpolitiek en begrijpelijkheidsonderzoek, een twintigtal boeken over taal en tekst. Zie ook www.janrenkema.nl.