Call for papers: Interdisciplinair onderzoek naar taalvariatie in vroegmoderne West-Germaanse talen (ca. 1500-1800)

In verband met de coronacrisis wordt deze workshop verplaatst naar 2021. Klik hier voor actuele informatie over de workshop.

De onderzoekers van het project Language Dynamics in the Dutch Golden Age (Universiteit Utrecht) nodigen u graag uit om deel te nemen aan de workshop ‘Interdisciplinair onderzoek naar taalvariatie in vroegmoderne West-Germaanse talen’ (2-3 juli 2020, Utrecht).

Deze workshop vertrekt vanuit de hypothese dat taalvariatie wordt bepaald door (de interactie tussen) grammaticale restricties en communicatieve factoren. De workshop richt zich specifiek op variatie in de drie grootste West-Germaanse talen (Engels, Duits en Nederlands) gedurende de vroegmoderne tijd (ca. 1500-1800). Deze periode kende belangrijke veranderingen die invloed hadden op taalgebruik en taalontwikkeling: politieke, wetenschappelijke, culturele en religieuze ontwikkelingen leidden bijvoorbeeld tot het gebruik van taal in nieuwe domeinen (wetenschap, religie, literatuur), taalverspreiding door grootschalige migratie en (actieve) taalstandaardisatie. In deze dynamische taalsituatie veranderden talen radicaal en trad taalvariatie niet enkel op tussen taalgebruikers (inter-auteur-variatie), maar ook binnen individuele taalgebruikers (intra-auteur-variatie).

Deze workshop wil onderzoekers uit verschillende disciplines samenbrengen – waaronder sociolinguïsten, formeel taalkundigen, computationeel taalkundigen en letterkundigen – om een beter beeld te krijgen van morfosyntactische variatie in de vroegmoderne West-Germaanse talen. Mogelijke onderwerpen zijn bijvoorbeeld variatie in negatie, naamval of werkwoordgebruik. We focussen specifiek op de vraag hoe (de interactie tussen) grammaticale en sociaal-culturele en literaire factoren deze taalvariatie beïnvloedden. Om deze vraag te beantwoorden, worden interdisciplinaire onderzoekslijnen verkend en verschillende onderzoeksmethoden bediscussieerd, waaronder kwantitatieve data-analyse met behulp van computationele technieken. Keynotelezingen worden verzorgd door prof. dr. Anita Auer, prof. dr. Anne Breitbarth, prof dr. UlrikeDemske en prof. dr. Eva Pettersson.

Geïnteresseerden kunnen een abstract indienen tot uiterlijk 1 april 2020 via deze link.