VakTaal zoekt redactielid

De redactie van VakTaal is op zoek naar uitbreiding. De werkzaamheden van de redactie bestaan uit: het samenstellen van de VakTaal 4x per jaar, thema’s verzinnen per nummer, ideeën aandragen voor artikelen, mensen benaderen om stukken te schrijven, redigeren van ingeleverde bijdragen en communiceren hierover met de schrijvers.

Om mee te doen moet je in staat zijn 4x per jaar te vergaderen, op afstand per Skype en lid zijn van de IVN. Hiernaast is het fijn als je ideeën hebt om VakTaal te vullen, je werkzaam bent/ een achtergrond hebt/ enigszins een netwerk hebt in de (inter)nationale neerlandistiek. VakTaal wordt uitgegeven door de IVN, hier staat meer informatie over het blad.

Reacties graag per e-mail (motivatie en kort CV) naar i.vanerve@ivn.nu (eindredacteur VakTaal en directeur IVN) uiterlijk 31 januari.