6/7 februari 2020, Kampen: Conferentie ‘De kindertreinen en verder’

Graag nodigt The Neo-Calvinism Research Institute en de Vakgroep Neerlandistiek van de ELTE u uit voor de internationale conferentie De kindertreinen en verder – Culturele, religieuze en politieke betrekkingen tussen Hongarije en de Lage Landen in het interbellum / The children trains and beyond – Cultural, religious and political contacts between Hungary and the Low Countries in the interwar period , die gehouden wordt op 6 en 7 februari 2020 in de St. Anna Kapel bij de Theologische Universiteit, Broederweg 15 te Kampen. Deze conferentie is deels Engelstalig en wordt georganiseerd samen met Vakgroep Neerlandistiek van de Eötvös Loránd Universiteit Budapest (ELTE).

De toegangsprijs (inclusief koffie/thee en lunch) voor deze conferentie is € 20 (of €10 voor één dag); deelname aan het diner op 6 februari kost €15. U kunt zich tot 1 februari 2020 aanmelden via info@adckampen.nl

Het programma is hier te vinden.