Verschenen Themanummer Verslagen & Mededelingen van de KANTL opgedragen aan Johan Taeldeman

Onlangs verscheen een nieuw nummer van ons tijdschrift Verslagen & Mededelingen, met als titel ‘Drie visies op de frequentste klank van het Nederlands’. Dit nummer, dat handelt over (diverse aspecten van) de sjwa, is opgevat als een postuum eerbetoon aan Johan Taeldeman.

In 2017 overleed Johan Taeldeman. Tijdens de laatste jaren van zijn leven merkte hij geregeld op dat in de bekende FAND (de Fonologische Atlas van de Nederlandse Dialecten) één heel belangrijke klank grotendeels buiten beeld was gebleven: de niet gespecificeerde vocaal sjwa. Ook die verdiende naar zijn oordeel een plaats in het panopticum van de Nederlandse klankgeografie. Taeldeman sprak meer dan eens de hoop uit dat die lacune alsnog ingevuld zou worden, en in zijn laatste levensmaanden schoof hij dat dan ook voorzichtig als een mogelijk project naar voren. Het heeft niet meer mogen zijn, maar de artikelen die in dit herdenkingsnummer opgenomen werden, gaan wel over diverse aspecten van de sjwa-problematiek. Ze representeren drie pijlers van Taeldemans denken over taal: de historische klankleer, de Nederlandse taalgeografie en de sociale variatielinguïstiek.

Dit themanummer werd samengesteld door Georges De Schutter en bevat volgende artikelen:

  • ‘Verantwoording’ door Georges De Schutter
  • ‘Publicaties van Johan Taeldeman. Aanvulling over de jaren 2002-2017’, bijeengebracht door Georges De Schutter & Lieve De Swaef
  • ‘Is het Nederlands wereldkampioen sjwa?’ door Jozef Van Loon
  • ‘De svarabhaktivocaal in de Nederlandse en Friese dialecten’ door Georges De Schutter
  • ‘Over vlugge spraak en vluchtige sjwa’s. De relatie tussen spreektempo en de duur van Nederlandse svarabhaktivocalen’ door Hanne Kloots, Steven Gillis & Jo Verhoeve.

Deze aflevering van V&M kost 12 euro voor verzending naar een adres in België, of 16 euro voor verzending naar Nederland.

Bestel het themanummer hier.