Gedicht: Richard Minne • Internationale treinen

Internationale treinen

Laat vrije baan aan de internationale treinen:
zij schonken ’t zelf-vertrouwen weer aan een geslacht,
dat kroop in ossewagens en in palankijnen,
en nu aan 140 ijlt doorheen den nacht.

In de internationale treinen wordt geboren
de broederschap, die men bij pond en dollar meet,
Armstrong en Vickers, de trust van ’t koren,
de nieuwe nationaliteiten waar niemand van weet.

Laat vrije baan aan de internationale treinen:
zij schuiven de toekomst open als gordijnen,
en brengen ons reukwerk, guano en schoenen,
den Volkenbond en appels voor citroenen.

Richard Minne (1891-1965)
uit: In den zoeten inval (1927)


Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere werkdag een gedicht per mail.