Docent Vakdidactiek in de Universitaire Lerarenopleiding Nederlands, en Literatuurgeschiedenis

De Universitaire Lerarenopleiding Tilburg (ULT) is op zoek naar een docent die opereert op het snijvlak van vakdidaktiek en de moderne Nederlandse letterkunde.

Functieomschrijving

De taak bestaat uit het doceren van verschillende cursussen die deel uitmaken van de track ‘leraar Nederlands’ in het bachelor programma Online Culture en het verzorgen van onderwijs in de postmaster en de tweejarige master Nederlands van de Universitaire Lerarenopleiding Tilburg.

Naast het verzorgen van de cursussen behoren ook het begeleiden van bachelor- en masterscripties, het begeleiden van de onderdelen Lesontwerp-onderzoek en Leeronderzoek in de lerarenopleiding en het begeleiden en beoordelen van oriëntatie- en verdiepingsstages tot de werkzaamheden.

Daarnaast neemt de docent organisatorische taken op zich ten behoeve van de ULT en neemt hij/zij deel aan universitaire, regionale en landelijke overlegorganen op het gebied van de lerarenopleiding Nederlands. De docent verzorgt deze taken in samenwerking met het ULT-team en met het team van de BA opleiding Online Culture.

De taken zijn ingebed in het Departement Cultuurwetenschappen, onderdeel van Tilburg School of Humanities & Digital Sciences, en in de Universitaire Lerarenopleiding Tilburg.

Mogelijke uitbreiding van de functie is te voorzien waarbij het gaat om 0.2 fte met betrekking tot het geven van een literatuur en media vak in de mastertrack ‘Art and Media Studies’ in het masterprogramma Kunst- en Cultuurwetenschappen

Functie-eisen

We zoeken een ervaren en communicatief vaardige docent, die gepromoveerd is op het terrein van de letterkundige Neerlandistiek en die aantoonbare kennis van en ervaring heeft op het gebied van het VO-vak Nederlands. De geschikte kandidaat beschikt over een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal (minimaal CEFR C2 niveau).

De kwaliteit van de kandidaat blijkt onder meer uit een excellent proefschrift en uit publicaties in vooraanstaande wetenschappelijke tijdschriften.

De kandidaat heeft ervaring in het geven van universitair onderwijs en heeft goede beoordelingen hiervoor. Het hebben van een BKO, of het voornemen dit op korte termijn te behalen, strekt tot aanbeveling.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 3 jaar.

Aanstelling bij het departement Cultuurwetenschappen binnen de Tilburg School of Humanities & Digital Sciences. Het betreft een aanstelling voor 0,6 met mogelijke uitbreiding van 0,2. Het betreft een tijdelijk dienstverband van 3 jaar. Afhankelijk van kwalificatie en ervaring wordt deze functie gewaardeerd conform de richtlijnen van de cao van de Nederlandse Universiteiten als docent 4 in schaal 10 of als docent 3 in schaal 11. Het minimumsalaris in schaal 10 is € 3.389 bruto per maand bij een fulltime dienstverband. Het minimumsalaris in schaal 11 is € 3.637 en maximaal € 4.978 bruto per maand bij een fulltime dienstverband. De voorkeur gaat uit naar een indiensttreding per 1 januari 2020 of spoedig hierna.

Tilburg University behoort tot Nederlands beste werkgevers en kent een goed arbeidsvoorwaardenpakket, zoals een vakantie-uitkering van 8%, een eindejaarsuitkering van 8,3%, een ruim aantal verlofdagen en een keuzemodel arbeidsvoorwaarden. De CAO Nederlandse Universiteiten is van toepassing.

Afdeling

Tilburg School of Humanities and Digital Sciences

Onderzoek en onderwijs aan de Tilburg School of Humanities and Digital Sciences (TSHD) heeft een unieke focus op de mens in de context van de globaliserende digitale samenleving, op de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie en interactieve technologieën, op de impact ervan op communicatie, cultuur en maatschappij, en op morele en existentiële uitdagingen die zich voordoen. De School of Humanities and Digital Sciences bestaat uit vier departementen: Communicatie en Cognitie, Cognitieve en Kunstmatige Intelligentie, Cultuurstudies en Filosofie; verschillende onderzoeksinstituten en een faculteitsbureau. Ook het University College Tilburg is onderdeel van de School. Jaarlijks starten ongeveer 275 studenten met een Bachelor- of (Pre)Masteropleiding. De School telt ongeveer 2000 studenten en 250 medewerkers.

Tilburg School of Humanities and Digital Sciences

ADDITIONELE INFORMATIE

Voor inhoudelijke vragen en informatie over de functie kunt u contact opnemen dr. Marije van Amelsvoort (M.A.A.vanAmelsvoort@uvt.nl) of prof. dr. Odile Heynders (O.M.Heynders@uvt.nl).