Aanmelding Conferentie Meesterschap Nederlands nog mogelijk tot 6 januari!

(Ravenstein, 9 en/of 10 januari 2020)

Er zijn nog plaatsen vrij voor docenten Nederlands, wetenschappers en vakdidactici en andere betrokkenen bij het schoolvak op de conferentie in Ravenstein, die we onlangs aankondigden. Het Meesterschapsteam Nederlands is heel benieuwd naar uw reacties op Perspectieven op taal, taalgebruik en literatuur als basis voor nieuwe eindtermen (december 2019). 

Deze verdere uitwerking van onze denkbeelden over de inhoud van het schoolvak is bedoeld als een constructieve een bijdrage aan de lopende curriculumontwikkeling. We raadplegen het veld om na te gaan of deze conceptversie kan rekenen op draagvlak en op welke punten deze bijstelling behoeft in een definitieve versie. De gedachtewisseling verdelen we over twee dagen: afhankelijk van uw achtergrond en belangstelling kunt u bepalen op welke dag u komt. 

Donderdag 9 januari (van 14-20 uur, inclusief maaltijd) willen we het stuk vooral bespreken vanuit vakwetenschappelijk en vakdidactisch oogpunt. Vrijdag 10 januari (van 10-15 uur, inclusief lunch) voeren we het gesprek over de bruikbaarheid van het voorstel in het schoolvak. Wij denken dat er neerlandici zijn die beide perspectieven kunnen combineren en hopen dat die beide dagen van de partij zullen zijn. Wie twee dagen wil en kan komen, bieden we een overnachting aan (zolang de kamervoorraad strekt). 

De conferentie vindt plaats in Vergader- en Conferentiecentrum Soeterbeeck, dat goed met het openbaar vervoer is te bereiken. Op het aanmeldingsformulier kunt u aangeven of u alleen de eerste of tweede dag, of beide dagen wilt bijwonen. In het formulier kunt u ook dieetwensen aangeven. Opgave is nog mogelijk tot en met maandag 6 januari a.s. 12 uur. Deelnemers ontvangen van tevoren het programma.

We hopen op uw inbreng in Ravenstein!

Met vragen en opmerkingen kunt u terecht bij Erwin Mantingh (e.mantingh@uu.nl).