7 december 2019, Nijmegen: Presentatie Jaarboek Numaga 2019

Nijmegen in/en de literatuur
Schrijvers en de stad in de afgelopen 50 jaar

Bomans, Van der Heijden, Kellendonk, Ter Balkt: Nijmegen is in naam verbonden met een behoorlijk aantal naoorlogse schrijvers en dichters, maar betekent dat ook dat er zoiets bestaat als karakteristieke ‘Nijmeegse’ romans en verhalen? Is Nijmegen een literaire stad? Wat kenmerkt de Nijmeegse schrijver en wat de lokale lezer? Welke ontwikkeling hebben zij in de afgelopen vijftig jaar doorgemaakt? 

Dergelijke vragen komen aan bod tijdens de presentatie van het Jaarboek van de historische vereniging Numaga op zaterdag 7 december 2019 in de Lindenberg in Nijmegen. Neerlandicus Peter Altena schreef een artikel over het thema in het jaarboek 2019 en opent de dag met een inleiding. Schrijver Daniël Rovers, oud-Nijmegenaar en auteur van de zich in Nijmegen afspelende roman De waren, buigt zich vervolgens over het onderwerp. Na een toepasselijke filmcollage van stichting Nijmegen blijft in beeld zal er onder leiding van historicus Lennert Savenije worden gediscussieerd over Nijmegen als literaire stad met als deelnemers Hans Peters, Aaricia Kayzer, Frank Tazelaar en Daniël Rovers. Vanzelfsprekend mag ook de zaal vragen stellen. Theo Engelen, voorzitter van de vereniging, opent de bijeenkomst en sluit deze af door middel van het overhandigen van het eerste exemplaar van het jaarboek aan stadsdichter Wout Waanders. 

Programma 

09.30 uur: inloop
10.00 uur: start programma, woord van welkom door verenigingsvoorzitter Theo Engelen 
10.10 uur: Peter Altena
10.30 uur: Daniël Rovers
11.00 uur: Nijmegen blijft in beeld
11.10 uur: forumdiscussie 
11.45 uur: overhandigen eerste exemplaar Jaarboek Numaga 2019 door Theo Engelen aan Wout Waanders
12.00 uur: afsluiting 

Plaats: Lindenberg

Datum: 7 december 2019

Entree: voor leden Numaga gratis. Niet-leden betalen € 5,=