Vacature: Universitair docent Middelnederlandse letterkunde, Nijmegen

Als universitair docent maakt u onderdeel uit van het departement Moderne Talen en Culturen (MTC). U participeert in het onderwijsprogramma van de bacheloropleiding Nederlandse Taal en Cultuur. Ook in de masteropleiding Letterkunde en in cursussen op het terrein van de letterkunde, literatuurwetenschap en/of mediëvistiek bij andere opleidingen en in de facultaire minoren. U verzorgt onderwijs in het Nederlands op het gebied van de Middelnederlandse letterkunde, literatuurwetenschap, mediëvistiek en boekgeschiedenis. Tevens begeleidt u studenten bij hun stages, werkstukken en scripties. Daarnaast oefent u organisatorische taken uit binnen het departement. Van u wordt een actieve onderzoeksbelangstelling gevraagd, die zich uit in nieuwe initiatieven en betrokkenheid bij het facultaire onderzoeksprogramma en de leerstoel Nederlandse letterkunde. U doet bij voorkeur onderzoek naar tekstuele overlevering en handschriftelijke overlevering in het Nederlands taalgebied. Uw onderzoekprofiel sluit aan bij de centrale thema’s van een van de onderzoeksgroepen binnen het facultaire onderzoeksinstituut Historische, Literaire en Culturele Studies.

Wij vragen

 • Een gepromoveerde mediëvist, bij voorkeur gespecialiseerd in de Middelnederlandse letterkunde of in elk geval voldoende bekwaam op dat terrein om onderwijs te verzorgen op verschillende niveaus.
 • Relevante onderwijservaring met een breed palet aan onderwerpen.
 • Ervaring met het begeleiden van studenten bij het schrijven van bachelor- en masterscripties.
 • Een docent die beschikt over de Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) of bereid is deze binnen twee jaar na indiensttreding te behalen.
 • Affiniteit en bereidheid met betrekking tot het verrichten van organisatorische en/of onderwijsondersteunende taken binnen het departement MTC en/of de faculteit.
 • Kennis van en ervaring met onderzoek naar tekstoverlevering, handschriftenkunde en/of boekgeschiedenis strekt tot aanbeveling.

Wij zijn

De Faculteit der Letteren telt ruim vijfhonderd medewerkers die zich bezighouden met onderwijs en onderzoek op het gebied van geschiedenis en kunst, talen en culturen, taalwetenschap en communicatie- en informatiewetenschappen, of met de ondersteuning van dit onderwijs en onderzoek. Het onderzoek wordt verricht binnen één van de twee facultaire onderzoeksinstituten: Centre for Language Studies (CLS) of Historical, Literary and Cultural Studies (HLCS). De faculteit verzorgt voor ca. vierentwintighonderd studenten opleidingen, verdeeld over drie departementen op het gebied van Geschiedenis en Kunst, Talen en Culturen, Taalwetenschap en Communicatie- en Informatiewetenschappen. Binnen het departement Moderne Talen en Culturen groepeert de leerstoel Nederlandse letterkunde de onderzoekers en docenten die zich bezighouden met onderzoek en onderwijs in alle periodes van de Nederlandstalige letterkunde van middeleeuwen tot heden.

Radboud Universiteit

Wij willen het beste halen uit de wetenschap, uit anderen en onszelf. Waarom? Omdat dit hard nodig is voor de wereld om ons heen. Vooraanstaand onderzoek en onderwijs leveren een onmisbare bijdrage aan een gezonde, vrije wereld met gelijke kansen voor iedereen. Dat is wat meer dan 22.000 studenten en 5.000 medewerkers van de Radboud Universiteit samenbrengt. En wat vraagt om nog meer talent en samenwerking. Je bent nodig!

Wij bieden

 • Aanstelling: 24 uur per week.
 • Maximum salaris per maand € 4.978,- bruto op basis van een 38-urige werkweek (salarisschaal 11).
 • Het salaris is afhankelijk van opleiding en het aantal jaren (relevante) werkervaring.
 • Het salaris is exclusief 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering.
 • Contractduur: 15 januari 2020 tot en met augustus 2024.
 • Bekijk ook onze andere aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden.

Meer weten?

Meer over de inhoud van de vacature:
Edwin van Meerkerk, onderwijsdirecteur MTC
Telefoon: 024 361 55 43
E-mail: e.vanmeerkerk@let.ru.nl

prof.dr. Johan Oosterman, hoogleraar
Telefoon: 024 361 54 92
E-mail: j.oosterman@let.ru.nl

Solliciteren

Richt de sollicitatiebrief aan Edwin van Meerkerk en solliciteer, hier, uiterlijk 8 december 2019. 
Stuur met de sollicitatie de volgende bijlagen mee:

 • Motivatiebrief.
 • Cv.

De eerste gesprekken vinden plaats op 13 december 2019. Een proefcollege maakt deel uit van de selectieprocedure: deze is gepland op 18 december 2019.