Gedicht: Matthijs van der Merwede • Le carezze stravaganti di Checha Biancona


Le carezze stravaganti di Checha Biancona**

’t Is niet om haer brand te blussen,
Dat mijn Kind mijn fluyt gaet kussen;
‘tSpijsden noyt haer geyl gebrek,
Dat sy my beet in de nek.
Sy en neygden noyt haer lippen
Na den huys-raed van mijn slippen,
Slechts om ’t soenen van de mast,
Die op haren koker past.
Neen sy wil wat anders smaken,
Neen mijn Kind wil note kraken:
Om de minne van de smeer
Likt de Kat de kandeleer.

Matthijs van der Merwede (1625-1677)
uit: Uyt-heemsen oorlog ofte Roomse min-triomfen (1651

** iets als: de buitengewone liefkozingen van Checha Biancona


Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere werkdag een gedicht per mail.