Enquête: hoe maken we het schoolvak Nederlands (nog) aantrekkelijker?

Door Luck van Leeuwen

Als researchmasterstudent Nederlands aan de Universiteit Utrecht en stagiair bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap doe ik onderzoek naar een nieuwe en voor leerlingen nog aantrekkelijkere inhoud van het schoolvak Nederlands. Hiervoor zoek ik leraren Nederlands die les geven in 4 vmbo, 4 havo en/- of 4 vwo, en die in deze klassen een korte enquête willen afnemen. Hoe zouden deze 15-/16-jarigen het vinden om in hun lesboeken bijvoorbeeld leesstof en opdrachten te vinden over mediaoptredens van Nederlandse schrijvers, taalvariatie en taalgedrag van Nederlanders op sociale media?

Het afnemen van die enquête kost u met uw klas maximaal 15 minuten. U kunt zelf een moment vinden, tussen 18 november en eind december om dit te doen. Leerlingen vullen hun antwoorden per telefoon in, en ik doe de verdere verwerking. Dit alles anoniem en met waarborg van hun privacy. 

Wilt u uw interesse om mee te doen kenbaar maken, klik dan deze link.