Desinteresse voor het Nederlands?

Johan Koppenol over het sluiten van de opleiding Nederlands aan de VU

Het aantal studenten dat Nederlands gaat studeren is enorm aan het teruglopen. De Vrije Universiteit in Amsterdam heeft zelfs besloten de bacheloropleiding Nederlands niet langer aan te bieden. Lale studeert Nederlands aan de VU en bevraagt hoogleraar Oudere Nederlandse Letterkunde Johan Koppenol over deze ontwikkeling.

De desinteresse in de studie heeft volgens Koppenol meerdere oorzaken. Er bestaan nogal wat misverstanden over de studie. Zo is het vak Nederlands op de middelbare school niet hetzelfde als op het wetenschappelijk onderwijs. En door het lage aantal neerlandici dat afstudeert is het vinden van een baan niet meer zo lastig als vroeger. Of wordt de teruggang van het aantal studenten veroorzaakt doordat de belangstelling voor de eigen cultuur verdwijnt?

Het vak Nederlands moet weer aantrekkelijk worden gemaakt en haar bestaansrecht bewijzen. De waarde van deze studie valt dan misschien niet in euro’s uit te drukken het is de taal die miljoenen mensen verbindt. Maar door de verengelsing en het marktdenken in het hoger onderwijs is het geen makkelijke opgave.

(Bekijk deze video op YouTube)