De Everwijn Wassenbergh Penning

Door Marc van Oostendorp

Er bestaan natuurlijk allerlei prijzen die neerlandici kunnen winnen, en een heleboel van die prijzen hebben ze ook gewonnen: de AKO-prijs, bijvoorbeeld, of een van de onderscheidingen die de Maatschappij der Nederlandsche Letteren uitdeelt. Maar een specifieke prijs voor werk op het brede terrein van de neerlandistiek bestaat nog niet.

Daar wil de redactie van Neerlandistiek iets aan doen. Wij stellen daarom de Everwijn Wassenbergh Penning in, een tweejaarlijkse onderscheiding voor een neerlandicus die langdurig en liefst op verschillende terreinen (onderwijs, onderzoek, wetenschapscommunicatie) een belangrijke bijdrage aan het heeft geleverd in de brede zin.

De prijs zal bestaan uit een penning met de beeltenis van Everwijn Wassenbergh. De laureaat zal telkens worden aangewezen door de redactie van Neerlandistiek.

Eind januari 2020 zullen we de eerste laureaat aankondigen. De prijs zal vervolgens worden uitgereikt tijdens de eerste Neerlandistiekdagen van de Raad voor de Neerlandistiek in Leiden in maart volgend jaar.

De Everwijn Wassenbergh (1742-1826) was de eerste hoogleraar Nederlands ter wereld, in Franeker. Doordat die universiteit niet meer bestaat wordt hij weleens over het hoofd gezien. Behalve in het Nederlands was Wassenbergh overigens ook geïnteresseerd in het Fries.