De Alphaman: Die Hexe

Luutgaert en Machtelt hebben issues. Zij weten wel wie daar de oorzaak van is: Die Hexe!