Dag van de Nederlandse Spraakkunst 13

De Dag van de Nederlandse Spraakkunst (voorheen: Zinsbouw) is een jaarlijkse workshop waar taalkundigen vanuit verschillende achtergronden (disciplines, theorieën) in debat gaan over thema’s die betrekking hebben op de Nederlandse fonologie, morfologie, syntaxis en semantiek. Deze eerste editie van DNS beoogt een “state-of-the-art” overzicht te geven van deze vier deelgebieden van de taalkunde.

Deelneming is gratis, maar wegens beperkte ruimte, graag van te voren aanmelden bij jozefien.piersoul@kuleuven.be.

Tijdstip: 20 december 2019, 9.00-18.30 uur

Locatie:
KU Leuven
Mgr. Sencie Instituut; museumzaal (lokaal 00.08)
Erasmusplein 2, 3000 Leuven

Lokale organisatie:
KU Leuven, Onderzoeksgroep QLVL
Jozefien Piersoul
Dirk Pijpops
Freek Van de Velde

Programma

9:00 – 9:15: Welkom (Hans Broekhuis)

9:15- 10:45: Fonologie (moderator: Ton van der Wouden)
9.20:   Lezing door Marc van Oostendorp
9.50:   Lezing door Anne-France Pinget
10.20: Discussie

10:45-11:15: Koffie

11:15-12:45: Morfologie (moderator: Kristel Van Goethem)
11.20:  Lezing door Muriel Norde
11.50:  Lezing door Jan Don
12.20:  Discussie

12:45-13:45: Lunch
Inkomhal van het Erasmushuis (Blijde Inkomststraat 21)

13:45-15:15: Syntaxis (moderator: Dirk Pijpops)
13.50: Lezing door Norbert Corver
14.20: Lezing door Maaike Beliën
14.50: Discussie

15:15-15:45: Koffie

15:45-17:15:   Semantiek (moderator: Timothy Colleman)
15.
50: Lezing door Helen de Hoop
16.20: Lezing door Jack Hoeksema
16.50: Discussie

17:15-18.30    Afsluiting en Borrel