15 november 2019, Leiden: Boeken uit de bibliotheek van Menno ter Braak

De Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL) nodigt u van harte uit voor een middag met bijzondere aandacht voor

Boeken uit de bibliotheek van Menno ter Braak  
 
We verwelkomen u graag op vrijdag 15 november 2019 om 13.00 uur in de Vossiuszaal van de Universiteitsbibliotheek, Witte Singel 27 te Leiden.

De bibliotheek van Menno ter Braak

In 2013 verwierf de UBL de handbibliotheek van Menno ter Braak (1902-1940), Nederlands meest gevreesde criticus en een van de eersten die waarschuwden tegen het nationaalsocialisme. Deze aankoop werd mede mogelijk gemaakt door een crowdfundingsactie, waarbij 350 particulieren en instellingen voor elk minstens 25 euro een boek uit de boekerij van Ter Braak adopteerden. Gezien het succes van deze actie organiseert de UBL ieder jaar een lezingenmiddag rond Ter Braaks boekenbezit. Liefhebbers of kenners van een auteur wiens werk in de bibliotheek van Ter Braak aanwezig is, houden korte presentaties over de relatie van hun auteur met Menno ter Braak:

Programma

13.00-13.30 Inloop
13.30-13.45 Marco de Niet, Welkomstwoord en introductie sprekers
13.45-14.15 Léon Hanssen, ‘Huizinga’s Herfsttij en Ter Braaks Het carnaval der burgers’.
14.15-14.45 Jan de Putter, ‘De ongrijpbare Reynaert. Ter Braaks vos zonder partij’.
14.45-15.15 Bernard Asselbergs, ‘Had de boekdrukkunst uitgevonden moeten worden’. Literair spiegelgevecht tussen Anton van Duinkerken en dr. Menno ter Braak (Boekenweek 1937).
15.15-15.45 Pauze
15.45-16.15 Tim van der Grijn Santen, ‘Menno ter Braak en Leopold Fabrizius: “Zo verkreeg ik een kleine marktkraam bij Het Vaderland onder de kruideniersnaam Leopold Fabrizius” [Albert Vigoleis Thelen]’.
16.15-16.45 Niels Bokhove, ‘Menno ter Braak, Ed. du Perron & Halbo C. Kool — symbiose tussen auteur en criticus?

Voor en na de lezingen en tijdens de pauze is er gelegenheid de boeken uit Ter Braaks bibliotheek te bezichtigen die in de presentaties genoemd worden. Dat geldt ook voor de boeken uit het Literatuurmuseum die in langdurig bruikleen aan de UB Leiden zijn gegeven en de recent verworven collectie van 35 foto’s van Menno ter Braak, uit het bezit van Dick Binnendijk.

Meld u hier aan

Afbeelding: Menno ter Braak. Fotograaf onbekend; collectie UBL