10 januari 2019, Utrecht: Bijeenkomst Werkgroep Stijl – ‘Methoden voor stijlonderzoek: kwantitatief en/of kwalitatief?’

In Nederland en Vlaanderen houden flink wat onderzoekers zich bezig met onderzoek naar formuleringskeuzes; anderen doen dat niet zelf, maar zijn wel dit onderzoeksthema geïnteresseerd.

De grote diversiteit van onderzoek op dit terrein wordt vaak aangeduid als onderzoek naar ‘stijlverschijnselen’. Om een laagdrempelig platform te creëren om de grote diversiteit aan kennis over en ervaringen met stijlonderzoek in Nederland en Vlaanderen uit te wisselen is in 2018 de Werkgroep Stijl opgericht. Deze werkgroep ressorteert onder de paraplu van VIOT: de Vereniging Interuniversitair Overleg Taalbeheersing maar staat nadrukkelijk ook open voor collega’s die geen lid zijn van VIOT.

Op vrijdagmiddag 10 januari 2020 vindt in Utrecht de tweede bijeenkomst van de Werkgroep Stijl plaats. Het thema van de bijeenkomst is ‘Methoden voor stijlonderzoek: kwantitatief en/of kwalitatief?’ Onder een kwalitatieve aanpak van stijl- of taalgebruiksonderzoek verstaan we een ontwerp waarin een ‘rijke’ analyse van bepaalde teksten, gesprekken of uitdrukkingen centraal staat. Met een kwantitatieve aanpak bedoelen we dat het ontwerp zich richt op het statistisch aantonen van verschillen tussen verschillende teksten, gesprekken of de reacties daarop (door een vorm van corpusanalyse, of door experimenten). De bedoeling van deze bijeenkomst is niet om kwantitatief en kwalitatief stijlonderzoek polemisch tegenover elkaar te plaatsen, maar om iets te leren over zwakke en sterke punten van iedere methode, en over mogelijkheden om ze te combineren.

Op het programma staan vier korte praatjes van ervaren taalgebruiksonderzoekers met uiteenlopende methodische oriëntaties. Onze sprekers zijn:

  • Lidewij van Gils en Caroline Kroon (Universiteit van Amsterdam) – Onderzoek naar common ground management in Latijnse historiografie aan de hand van het gebruik van het ‘praesens historicum’
  • Mike Huiskes (Rijksuniversiteit Groningen) – Leren in de operatiekamer: interactie-analyse, dus kwalitatief?
  • Lettica Hustinx en Wilbert Spooren (Radboud Universiteit Nijmegen) – Concrete problemen bij kwantitatief onderzoek naar concreetheid
  • Karina van Dalen-Oskam (Huygens ING/ Universiteit van Amsterdam) – Terug naar Nummedal: de analyse van eigennamen in literaire romans

De sprekers presenteren voorbeelden van methodische besluitvorming in het eigen onderzoek en de overwegingen die een rol speelden bij de keuze voor een kwalitatieve of kwantitatieve methode, of een combinatie daarvan. Daartoe komen telkens twee vragen aan de orde: wat is de onderzoeksvraag, en welke methode past daarbij? Na elk praatje is er ruim tijd voor discussie, vanuit het idee dat waar er keuze is, er ook alternatieven zijn.

Tijd: 13:00-16:45, met na afloop borrel

Locatie: Utrechtse binnenstad (details volgen)

Aanmelden kan met een mailtje naar Maarten van Leeuwen (m.van.leeuwen@hum.leidenuniv.nl).

Afbeelding: Normal distribution, Wikimedia