Online: Afgrond zonder vangnet, boek over Arnon Grunberg door Yra van Dijk

Het vorig jaar verschenen bij Nijgh & Van Ditmar verschenen boek Afgrond zonder vangnet. Liefde en geweld in de romans van Arnon Grunberg van de Leidse hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde Yra van DIjk staat inmiddels in open access. online en wel hier.

Het boek werd vorig jaar enthousiast ontvangen, zowel in de algemene (‘Van Dijk heeft met dit boek getoond hoe intellectueel uitdagend en creatief een literatuurwetenschappelijke studie kan zijn’, De Groene Amsterdammer;Een van de beste boeken van 2018, NRC) als in de vakpers (‘Het is een verdienste van Van Dijk dat zij dit cirkelen rond de kern zo toegewijd uitvoert, maar ook dat zij de ban nergens breekt met simplificaties of andere dooddoeners’, Wilbert Smulders in TNTL; ‘Een schitterende studie, die helpt Grunbergs indrukwekkende oeuvre te doorgronden en die tegelijk over overrompelende wijze laat zien wat de neerlandistiek heden ten dage vermag’, Maaike Meier in Nederlandse letterkunde).

Blijkens een Facebook-post van gisterenavond heeft al die lof overigens niet kunnen verhinderen dat Van Dijk voor haar onderzoek in het jaar waarin zij dit boek publiceerde een ‘onvoldoende’ kreeg van haar leidinggevende. De reden: ze had in hetzelfde jaar niet ook nog artikelen gepubliceerd in ‘internationale peer-reviewed tijdschriften’.