Nieuw in Trefwoord: Lexicografie van het Fries, een beknopt overzicht

In juni van dit jaar werd het 10de International Congress of Historical Lexicography and Lexicology gehouden in Leeuwarden. Tijdens de welkomstsessie gaven Frits van der Kuip en Janneke Spoelstra een beknopt overzicht van de lexicografie van het Fries. De Nederlandstalige versie van dit overzicht is hier te vinden.