Curriculum.nu Nederlands: bedankt!

Door Ontwikkelteam Nederlands Curriculum.nu

Op donderdag 10 oktober nam minister Slob de definitieve voorstellen van de ontwikkelteams van Curriculum.nu in ontvangst heeft genomen. Tijdens een feestelijke middag op het Montaigne Lyceum in Den Haag presenteerden de ontwikkelteams hun eindversies. Via deze video krijgt u een indruk van deze middag. Namens het ontwikkelteam Nederlands overhandigde Simone Westra het eindproduct aan de minister (ook te zien in het item van het Jeugdjournaal).

Producten leergebied Nederlands

Voor het leergebied Nederlands zijn de volgende producten verschenen op deze datum:

  • De eindversie van visie, grote opdrachten en bouwstenen voor het leergebied Nederlands, inclusief aanbevelingen > download
  • Een schematisch overzicht van de voorstellen > download
  • De toelichting > download
  • Het consultatieverslag > download
  • Een samenvatting met bijbehorende animatie > website

In het consultatieverslag beschrijven we welke feedback er tussen mei en september is binnengekomen en welke aanpassingen we op basis van deze feedback heeft gemaakt in het tussenproduct. In de toelichting beschrijven we welke inhoudelijke keuzes er gemaakt zijn in het gehele ontwikkelproces. De samenvatting beschrijft kort wat de kern is van het leergebied, wat hetzelfde blijft en wat er binnen het leergebied gaat veranderen.

Voor elk leergebied zijn deze producten verschenen. De samenvattingen van elk leergebied zijn handig om snel een overzicht over de leergebieden heen te krijgen (en leuk voor collega’s en studenten!). Alles is uiteraard terug te lezen op de website Curriculum.nu waar ook een aanklikbare tool te vinden is.

Bedankt!

Bij een moment van afronden hoort een moment van reflectie. Wat een intensief, boeiend en interessant traject is het geweest. We hebben ontzettend veel geleerd over het leergebied en curriculumontwikkeling. We willen iedereen die met ons mee gedacht heeft, via feedback, gesprekken of mails, dan ook hartelijk bedanken. Doordat zoveel verschillende partijen (wetenschappers, opleiders, leraren, ouders en leerlingen) input hebben gegeven, hebben we een eindproduct kunnen opleveren waar we trots op zijn. Heel hartelijk dank daarvoor!

Ook zijn we blij met de ondersteuning die we vanuit het veld bij het verschijnen van de producten hebben gekregen, bijvoorbeeld:  

En nu? 

De minister heeft de voorstellen op 10 oktober met een toelichtende brief naar de Tweede Kamer gestuurd. Het kabinet komt in november 2019 met een inhoudelijke reactie. Daarna gaat de Tweede Kamer over de inhoud en het vervolg in gesprek. We zijn benieuwd en blijven het proces met interesse volgen!