28 oktober – 13 december 2019, Gent: Tentoonstelling Willy Roggeman. Portret van de jongeman als schrijver (1951-1959)

Op 9 juni van dit jaar werd de Vlaamse auteur Willy Roggeman (°1934) 85. Roggeman is intussen meer dan zes decennia als schrijver actief. Vandaag is hij de auteur van circa 120 werken, waarvan het merendeel niet of slechts ten dele gepubliceerd werd. In de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw ontwikkelde Roggeman zich tot een van Vlaanderens meest prominente dichters en essayisten. Ook schreef hij een reeks experimentele titels die hem in onze literatuurgeschiedenis een vaste plaats onder de vertegenwoordigers van het ‘absoluut proza’ opleverden. Sinds het begin van de jaren 1980 hield Roggeman op met publiceren, maar niet met schrijven. Zijn rijke archief vond intussen samen met zijn auteursbibliotheek een plaats in de Gentse Universiteitsbibliotheek.

In deze tentoonstelling keren we terug naar de vroegste fase van Roggemans schrijverschap. Het gaat om de jaren die aan het begin van zijn literaire oeuvre staan, de jaren ook waarin Roggeman student was aan de Gentse Universiteit. Het vertrekpunt van de tentoonstelling is de roman Blues voor glazen blazers (1964), het experimentele ‘proza in cool’ waaraan Roggeman in de vroege jaren 1950 begon te werken. Deze tentoonstelling biedt aan de hand van niet eerder vertoonde foto’s en objecten een overzicht van de ontstaansjaren van Roggemans schrijverschap. We gaan dieper in op de vormende invloed van Roggemans studentenjaren, waarin ook zijn vroegste publicaties verschijnen. We krijgen zicht op zijn groeiende fascinatie voor de jazzmuziek. We duiden een aantal invloeden uit de literatuur en de beeldende kunst. En we schetsen dit alles tegen de achtergrond van Roggemans leven. Deze tentoonstelling beoogt een profielschets van Roggeman als prille twintiger, jaren waarin de bouwstenen worden gelegd voor wat al snel uitgroeit tot een opvallende carrière binnen het Vlaamse literaire landschap.

‘Willy Roggeman. Portret van de jongeman als schrijver (1951-1959)’ loopt van 28 oktober tot 13 december 2019 in de Faculteitsbibliotheek Letteren en Wijsbegeerte van de Universiteit Gent (Rozier 44, vleugel Magnel).

De tentoonstelling werd uitgedacht en voorbereid door Femke Decoene als onderdeel van haar stage binnen de masteropleiding Vergelijkende Moderne Letterkunde (academiejaar 2018-2019). De stage liep in het Archief Willy Roggeman (Universiteitsbibliotheek) onder begeleiding van prof. dr. Jürgen Pieters.