13 oktober 2019, Gent: lezing ‘Ter ontluiking van de Nederlandse volksgeest’, Janneke Weijermars

Op 26 juli jl. was het precies tweehonderd jaar geleden dat de Gentse rederijkerskamer De Fonteine bij Koninklijk Besluit de toestemming kreeg tot het voeren van de titel ‘Koninklijke Maatschappij’. Graag willen we dat samen met u op zondag 13 oktober 2019 in het gebouw van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren (Koningstraat 18, 9000 Gent) gedenken.

We beginnen om 10.30 u.

In haar lezing « Ter ontluiking van de Nederlandse volksgeest. De inlijving van Vlaamse rederijkerskamers door de regering van Willem I, 1815-1830 » zal Universitair Docent Moderne Letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen dr. Janneke Weijermars de context belichten waarin het Besluit van 26 juli 1819 tot stand is gekomen.

Na de lezing volgt een receptie in de Salons van de Academie.