Verschijning De Gids 2019/4: Vergeet het!

Donderdag 5 september verscheen het nieuwe nummer van literair tijdschrift De Gids, dit keer een themanummer over herinneren en vergeten. 

Hebben we eigenlijk controle over ons geheugen? Nooit eerder is alles wat gebeurt zo minutieus in ‘archieven’ opgeslagen als nu, maar impliceert die eindeloze toename van informatie ook dat we meer greep hebben op onze eigen herinnering en op die van de wereld als object van ons collectief geheugen? Worden we gecorrigeerd door al die externe opslagplaatsen, of maken ze ons alleen maar lui? Alle hulpmiddelen ten spijt is niets zo feilbaar als het menselijk geheugen. Psychologisch onderzoek heeft aan het licht gebracht dat we er vaak op los fabuleren in de volle overtuiging dat we niets dan objectieve feiten op een rijtje zetten. Juist die inherente onbetrouwbaarheid maakt het geheugen tot een literair thema bij uitstek; uiteindelijk is elk verhaal dat zich op het geheugen beroept ten diepste fictief. Dat geldt overigens niet alleen voor ons individuele brein, want ook het collectieve geheugen weet ons telkens weer verrassend in de steek te laten.

De verhalen, gedichten en essays in dit themanummer hebben gemeen dat erin wordt onderzocht wat het is om te onthouden, te vergeten en vergeten te worden. Wil Boesten, Daan Heerma van Voss, Fabienne Rachmadiev, Martin Reints, Hans Tentije, Adriaan van Veldhuizen, Dirk van Weelden en Hannah van Wieringen hebben het samenspel tussen individueel en collectief geheugen als vertrekpunt genomen voor hun essays, verhalen en gedichten.

Lees uit “Vergeet het!” alvast het essayistische vergeetdagboek van Adriaan van Veldhuizen, die laat zien dat we, meer nog dan wat we ons herinneren, gedefinieerd worden door wat we vergeten; en het verhaal Het meisje dat haar naam vergat van Fabienne Rachmadiev. Ook in dit nummer: verhalen van Vincent Merjenberg en Safae el Shayeb, essays van Mattijs van de Port, Basje Boer en Sander Kollaard, en gedichten van Willem Thies.

U kunt een jaarabonnement (€40/€24) nemen op De Gids via deze link, of een los exemplaar kopen bij de betere boekhandel bij u in de buurt.