Oproep: LOT Populariseringsprijs

De Landelijke Onderzoekschool Taalwetenschap looft dit jaar wederom deze populariseringsprijs uit, ter stimulering van het vervaardigen van populair-wetenschappelijke bijdragen over een taalwetenschappelijk onderwerp. De definitie van in aanmerking komende publicaties is uitermate ruim. Het bestuur denkt zowel aan speciaal voor dit doel geschreven bijdragen als aan reeds gepubliceerd materiaal – artikelen, boeken, cd-roms, video’s, radio – en televisieprogramma’s, websites et cetera. Alleen publicaties met een verschijningsdatum tussen 1 september 2018 en 15 november 2019 kunnen worden voorgedragen. De bijdrage dient in het Nederlands te rapporteren over actueel taalkundig onderzoek en vervaardigd te zijn door een in Nederland of België werkzame dan wel wonende taalkundige. Bijdragen dienen de essentie van een onderzoeksvraag en het antwoord daarop toegankelijk te maken voor een ontwikkeld publiek dat niet specifiek taalkundig geschoold is.

De omvang van de LOT-prijs bedraagt 1000 Euro.

Iedere Nederlandse of Belgische taalkundige onderzoeker kan maximaal één zelf geschreven nieuwe bijdrage ter beoordeling inzenden. Daarnaast kan iedere Nederlandse of Belgische taalkundige een reeds gepubliceerde bijdrage van een collega voordragen voor de prijsvraag door de desbetreffende bijdrage gemotiveerd aan te melden. Bij voordracht dient vermeld te worden: naam  voorgedragene, titel bijdrage, (e-mail)adres voorgedragene, motivatie voordracht.

De inzendingen worden beoordeeld door een door het LOT benoemde jury die naast taalkundigen ook redacteuren van een dagblad of tijdschrift zal bevatten.

De uitslag zal bekend gemaakt worden op het Taalgala, een feestelijke bijeenkomst voor alle leden van LOT, AVT en Anéla, samen met het bekend maken van de uitslag van de AVT-Anéla dissertatieprijs. Het Taalgala zal op vrijdag 31 januari 2020 plaatsvinden in Utrecht.

De sluitingsdatum voor inzending/voordracht is 15 november 2019. Inzendingen kunnen gestuurd worden naar LOT, o.v.v. LOT Populariseringsprijs, FGW-UvA, Postbus 1605, 1000 BP Amsterdam of via e-mail naar lot@uva.nl.

Het bestuur hoopt op een vele inzendingen. De noodzaak tot effectievere publieksvoorlichting over aard en kwaliteit van het taalkundig onderzoek en de resultaten daarvan blijft onverminderd aanwezig.

Het reglement is digitaal in te zien op http://lotschool.nl/populariseringprijs.