Nederlands in Japan

Door Jun Mita en Yves T’Sjoen

Jun Mita werkt aan een voor een Japanse onderzoeker weinig voor de hand liggende studie: een vergelijkend onderzoek naar de symbolistische beweging in de Nederlandstalige- en Franstalige Belgische literatuur vanuit cross-mediaal standpunt (Mita, Jun. Het verbeelde Noorden: Omtrent de geopoëtiek van het symbolisme in België. Kyoto: Shoraisha, 2018. In het Japans). Als keuzevak geeft hij ook een cursus Nederlands aan de universiteit Kitasato, die momenteel de enige mogelijkheid biedt voor een opleiding Nederlands in (de omgeving van) Tokyo. 

In tussentijd legt hij de laatste hand aan de vertaling van Stefan Hertmans’ Oorlog en terpentijn. Veel moderne en hedendaagse Nederlandstalige literatuur is niet vertaald. Enkele klassiekers, zoals werk van Hella Haasse (Oeroeg) en Harry Mulisch (De ontdekking van de hemel, De procedure), een titel van Annelies Verbeke (Slaap!), Kaas van Willem Elsschot (gebaseerd op de Engelse vertaling), De Metsiers van Hugo Claus (door bemiddeling van de Franse vertaling).

De oprichting van een opleiding Nederlands in Japan zou een kentering kunnen teweegbrengen in de aandacht voor de culturen in de Lage Landen. Recent had een gesprek plaats in Gent met het oog op de oprichting van een opleiding neerlandistiek in Tokyo. In Indonesië, China en Korea kunnen studenten perfect een module Nederlands opnemen. Voorlopig is dat niet het geval in Japan, niettegenstaande enkele historici zich bezighouden met onderzoek naar de betrekkingen tussen oud Japan en de Nederlanden.

Naar het voorbeeld van het Kaapse forum (Zuid-Afrika) en Comenius (Midden-Europa) kan worden gedacht aan een docentenplatform in Oost-Azië. De gesprekken zijn alvast van start gegaan. Hier wacht wellicht een prachtige uitdaging voor de Taalunie en universiteiten in de Lage Landen. De belangstelling in Japan voor het Nederlands en de Nederlandstalige literatuur zou wel eens verrassend kunnen zijn. Ruim zeventig jaar na de Tweede Wereldoorlog dient zich een prachtige opportuniteit aan. Mochten collega-neerlandici suggesties hebben en wensen deel uit te maken van een Nederlands-Vlaams overlegplatform, kunnen zij steeds contact opnemen. Jun Mita en ondergetekende zijn alvast bereid hun schouders te zetten onder een Europees-Aziatisch samenwerkingsverband.