mening / standpunt

Verwarwoordenboek Vervolg (136)

Door Jan Renkema

In het Verwarwoordenboek worden zo’n 500 woordparen behandeld met vaak onduidelijke verschillen: afgunst-jaloezie, bloot-naakt, geliefd-populair, plaats-plek, enz. Talrijke lezers hebben woordparen aangedragen met het verzoek om ook die te behandelen. Vandaar deze wekelijkse rubriek.

Mocht u ook een ‘verwarpaar’ behandeld willen zien, plaats dan een reactie onder deze rubriek. Kijkt u dan wel even op de website om te zien of de woorden al zijn opgenomen.

mening / standpunt  

De woorden worden door elkaar gebruikt, maar er zijn soms subtiele verschillen, ook met de synoniemen opinie, opvatting, overtuiging en visie.

mening           wat je van iets vindt, hoe je over iets denkt

Wij verschillen helemaal niet van mening over onze taakverdeling in huishoudelijk werk.

standpunt      mening met argumenten, gezichtspunt

Ik weet zo weinig van deze kwestie, ik heb nog geen standpunt.

De woorden zijn vaak inwisselbaar, maar standpunt wordt eerder gebruikt in een debat of discussie. Je kunt dan zelfs een standpunt innemen dat in strijd is met jouw persoonlijke mening over een bepaalde kwestie. De betekenis van standpunt, ‘punt van waaruit je kijkt’, roept ook al op dat je iets van verschillende kanten kunt bekijken.

Onze taal kent nog andere woorden om aan te geven hoe we over iets denken. Een opinie roept iets meer op dat het om een mening gaat die ook door anderen wordt gedeeld. Je sluit je dan met jouw mening aan bij die van anderen, en misschien wel bij een gangbare of de heersende opinie. Een opvatting roept iets op van een beschouwing of een denkbeeld. Denk aan ruime of ouderwetse opvattingen of aan plichtsopvatting. Een overtuiging is een vaststaande mening. Daarmee geef je ook aan dat een eventueel meningsverschil vooralsnog niet te overbruggen is. En tot slot visie. Dat is een mening met een blik op de toekomst. Denk aan visionair.

Zou het lukken, alles zes synoniemen in een zinvol verband?

Nog meer landen in de EU? Het standpunt van onze partij is duidelijk. Ja, natuurlijk waren er in de fractie verschillen van mening, maar we hebben sinds kort een nieuwe visie op ‘Brussel’, waarin ook minder extreme opvattingen een plaats hebben gekregen. Natuurlijk weet ik dat we hiermee nog steeds ingaan tegen de gangbare opinie op links, maar mijn overtuiging is dat de meeste Nederlanders er eigenlijk ook zo over denken.