25 oktober 2019, Leeuwarden: Dag van de Friese taalkunde

Het Taalkundich Wurkferbân van de Fryske Akademy organiseert dit jaar de tiende Dag van de Friese taalkunde. De dag is bedoeld voor iedereen die zich direct of indirect bezig houdt met de taalkunde van het Fries: grammatica, fonetiek/fonologie, naamkunde, lexicologie, sociolinguïstiek, historische taalkunde.

In de lezing wordt over wetenschappelijk onderzoek gerapporteerd, maar presentaties van onderzoeksplannen, van speculaties of van taaldatabanken zijn ook welkom. Lezingen kunnen gehouden worden in alle talen die tot de West-Germaanse taalfamilie behoren.

Wanneer: vrijdag 25 oktober 2019, 10.00-17.00 uur

Waar: Fryske Akademy (zaal Sânwâlden)

Organisatie: Taalkundich Wurkferbân

Opgave: via Eric Hoekstra (ehoekstra@fryske-akademy.nl)

Het programma en de abstracts zijn in PDF te downloaden.