22 september 2019, Den Haag: Hofstede Lezing ’Jacob Westerbaen’, dr. Ad Leerintveld

Na de wetenswaardige Hofstede Lezing ‘Constantijn Huygens’ van dr. Ineke Huysman en de Hofstede Lezing ‘Jacob Cats’ van prof. dr. Johan Koppenol, volgt 22 september a.s. de derde en laatste Hofstede Lezing ‘Jacob Westerbaen’ in Villa Ockenburgh. Met deze drie lezingen krijgt u verdiepende informatie over de levens en dicht- en tuinkunst van Constantijn Huygens, Jacob Cats en Jacob Westerbaen. Samen vormden zij een dichtersdriehoek over Den Haag, ten tijde van de Gouden Eeuw. Zij bezaten alle drie een hofstede. Huygens had zijn Hofwijck in Voorburg, Cats zijn Sorghvliet aan de Scheveningseweg en Westerbaen woonde op Ockenburgh te Loosduinen.

Hofstede Lezing ’Jacob Westerbaen’  –  dr. Ad Leerintveld

In tegenstelling tot Huygens en Cats voelde Westerbaen zich niet geroepen voor de rol van opvoeder. Weliswaar was hij een felle polemist met hekeldichten over godsdienstige en politieke zaken, maar vooral schreef hij boeken en minnedichten met poëtische humor. Historicus Ad Leerintveld bespreekt onder meer zijn landgoedleven achter de duinen en de hofdichten die de drie landheren schreven over hun paradijselijke woonstede. Met name zal hij belichten de ‘Arctoa Tempe, Ockenburgh’ (1654) van Jacob Westerbaen, welke was geïnspireerd op het hofdicht ‘Hofwijck’ van Constantijn Huygens (1652) en werd opgevolgd door de lofzang ‘Ouderdom, Buyten-leven en Hof-gedachten op Sorgh-vliet’ van Jacob Cats.

Zondag 22 september 2019  I  Villa Ockenburgh – zijvleugel  –   Monsterseweg 4, 2553 RL Den Haag

Inloop 15:30 uur  –  lezing 16:00 – 16:45 uur  I  borrel (voor eigen rekening) bij Brasserie OCK, achter de Villa

Bijdrage € 10,00 p.p. – reserveren: https://www.buitenplaatsockenburgh.nl/lezing-jacob-westerbaen/

Gratis parkeren Monsterseweg 4 en openbaar vervoer   
• Villa Ockenburgh is gelegen in het beschermde Natura 2000-gebied.
   Om CO2 uitstoot in het bos te vermijden, kunt u uw auto parkeren
   op de parkeerplaats, links aan het begin van de parklaan.
• De parkwandeling vanaf de parkeerplaats naar de Villa duurt ca. 7 min.
 Naast de witte entreebrug is bus 31, halte Ockenburgh.