Inhoudsopgave Nederlandse Taalkunde 24(1)

Raadpleeg dit nummer ook online

Discussie: hoeveel voorzetselvoorwerpen in een zin?

Waarom zou een zin geen twee voorzetselvoorwerpen kunnen bevatten? Over de invloed van een grammaticamodel
Ina Schermer-Vermeer

Waarom (ik denk dat) een deelzin slechts één voorzetselvoorwerp kan bevatten. Een antwoord aan Ina Schermer-Vermeer
Hans Broekhuis

Nogmaals: de invloed van een grammaticamodel op de keuze voor het aantal voorzetselvoorwerpen in een deelzin. Een reactie op het antwoord van Hans Broekhuis
Ina Schermer-Vermeer

Discussies Dag van de Nederlandse zinsbouw

Discussie 1: Dialectologie en Nederlandse zinsbouw

Dialectologie en Nederlandse zinsbouw
Jeroen van Craenenbroeck

Dialectologie en Nederlandse zinsbouw vanuit het perspectief van taal(norm)verandering. Een reactie op de bijdrage van Jeroen van Craenenbroeck
Reinhild Vandekerckhove

Synchronie en diachronie in de Nederlandse zinsbouw
Jeroen van Craenenbroeck

Discussie 2: Stilistiek en Nederlandse zinsbouw

Grammaticale stilistiek en stilistische grammatica – Varianten van redeweergave in het Nederlands
Arie Verhagen

Opmerkingen bij Verhagen
Wim Klooster

Oordelen, onderzoek, en abstractie. Reactie op Wim Kloosters ‘Opmerkingen bij Verhagen’
Arie Verhagen

Boekbesprekingen

Bespreking van Pepi Burgos.Non-native pronunciation: Patterns of learner variation in Spanish-accented Dutch
Ellen Simon

Bespreking van Henk Wolf. Basisboek syntaxis
Wim Klooster