Gedicht: Albert Besnard • Bij booglamplicht en schreeuwende reclame

Bij booglamplicht en schreeuwende reclame
Bewierookt door hysterisch straatgerucht
Gaat Haar Ellendigheid de Veile Dame
Langs ’t honend grauw dat van begeren zucht.

Verdorven pages die zich harer schamen
Volgen haar sleep van adellijke lucht
En proeven geur van ziekte en bloemen samen
Als zwoele aromen van een beurse vrucht.

Haar poovre Majesteit, in koel verachten
Van ’t beedlend volk dat haar de cijns bedeelt
Van gouden rijkdom die zij lastrend brachten

Ter sponde waar haar hunne nood verveelt,
Geeft hare gunsten vorstlijk in de nachten
Dat zij de ellende van een schooier deelt.


Albert Besnard (1887-1966)
uit: Opstand en wroeging (1925)

• • • • • • • • • • • • • • • • • •

Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere werkdag een gedicht per mail.