‘Platform voor de neerlandistiek’ zwengelt debat aan over de toekomst van de neerlandistiek

In de pers zijn er het voorbije halfjaar geregeld berichten verschenen over wat sommigen de ‘crisis in de neerlandistiek’ noemen. Het aantal nieuwe studenten dat kiest voor een studie neerlandistiek daalt, de populariteit van het vak Nederlands neemt af terwijl die van STEM-vakken toeneemt, het Engels blijft terrein winnen, en het beroep leerkracht wordt als minder aantrekkelijk ervaren dan vroeger.

Als antwoord op deze tendensen en de berichtgeving daarrond werd er begin dit jaar, op initiatief van de KANTL en naar het voorbeeld van de Nederlandse Raad voor de neerlandistiek, een Platform voor de neerlandistiek opgericht. Dit platform, dat neerlandici verenigt van UGent, KULeuven, VUB, UAntwerpen en de KANTL, moet overleg mogelijk maken tussen de verschillende opleidingen.

Het Platform voor de neerlandistiek wil in de eerste plaats het debat aanzwengelen. Het wil de identiteit van de neerlandistiek en de inhoud en structuur van de opleiding opnieuw ter discussie stellen. Het wil zich bezinnen over de relatie tussen de universitaire neerlandistiek, het middelbaar onderwijs en de maatschappij.

Het platform bereidt op dit moment een studiedag voor, waar het debat uitgebreid zal worden gevoerd door academici, didactici en leerkrachten uit Vlaanderen en Nederland. Deze studiedag zal plaatsvinden op 11 oktober in de KANTL in Gent. (Meer nieuws hierover volgt in de tweede helft van augustus.)

Het uiteindelijke doel van het Platform voor de neerlandistiek is om tot een breed gedragen standpunt te komen omtrent de relevantie en toekomst van de neerlandistiek aan de Vlaamse universiteiten, en van het schoolvak Nederlands. En om, met vereende krachten, een plan voor versterking uit te denken.