Oproep: WO in Actie

De minister van OCW heeft besloten tot een grote overheveling van geld van de SSH (Social Science and Humanities) en medisch, naar beta/techniek. Daarbovenop heeft ze ook nog besloten om het budget van de universiteiten niet te corrigeren voor de prijssstijgingen in de sector. Voor een verslag, zie Science Guide.

Dit is de vierde bezuiniging op de universiteiten sinds het aantreden van dit kabinet. Er wordt op alle niveaus tegen geprotesteerd. De studenten en universitaire medewerkers hebben via WOinActie het voorbije jaar de druk weten op te voeren. Maar we zullen dit het komende jaar verder moeten blijven doen, als we deze aanhoudende golf van bezuinigingen willen stoppen, en onze eis kracht bijzetten voor adequate financiering van de universiteiten.

De eeste stap om hier iets aan te doen, is zorgen dat er voldoende mensen geinformeerd zijn. Dat kan via Twitter, Facebook, of via de nationale email lijst van WOinActie. Als je je daarop wil abonneren, kan dat via deze pagina.

Tot nu toe verschenen daar hoogstens een paar mailtjes per week, al zou dat kunnen toenemen omdat het een hete herfst belooft te worden. 

Noteer ook alvast de eerste protestactie van 2019-2020, namelijk de “Ware Opening van het Academisch Jaar”, op 2 september ’s middags in Leiden. Daar zullen wetenscahppers lezingen geven over het belang van de vervlochtendheid en de eenheid van de wetenschappelijke vakgebeiden, en ook analyses presenteren over de Nederlandse universteiten anno 2019, en de gevolgen van het wetenschapsbeleid van de voorbije 20 jaar, voor de aard van de univerisiteit als ook de condities waaronder studenten moeten leren en staff moet werken.

Voel je vrij dit bericht door te sturen naar anderen.