Fake news in de Nederlandse literatuur

Voor docenten Nederlands

Wanneer geldt iets als dichterlijke vrijheid, en wanneer als hoax? Waar gaat fictie over in een leugen? Deze nascholing voor docenten Nederlands gaat in op actuele thema’s in literatuuronderzoek en onderzoeksgeoriënteerd literatuuronderwijs, en resulteert in een docentenhandleiding voor profielwerkstukken over Nederlandstalige literatuur.

Doel

Uitgangspunt van deze cursus is dat reflecteren op literatuur een prikkelend en kritisch perspectief biedt op actuele vraagstukken rondom nepnieuws, alternatieve feiten en framing. In dit project nemen de cursisten, begeleid door Gaston Franssen en Lia van Gemert, de proef op de som. Ze onderzoeken historische en moderne teksten die de grens tussen ‘waargebeurd’ en ‘verzonnen’ op scherp stellen. Tegelijkertijd worden de teksten in de onderwijspraktijk aan leerlingen voorgelegd, om hun reacties en leespraktijk in kaart te brengen. De historische casus focust op de framing van Nederlandse criminelen in de Verlichting, die vergeleken wordt met de actuele beeldvorming over criminaliteit. De moderne casus draait om verzonnen autobiografische teksten en werpt vragen op over de media-presentatie (en –manipulatie) van hedendaagse auteurs.

De doelen van de cursus zijn:

  • verbindingen leggen tussen literatuuronderzoek en actuele maatschappelijke discussies
  • vormgeven van onderzoeksgeoriënteerd literatuuronderwijs in het vo; en
  • criteria vaststellen voor begeleiding en stimulering van profielwerkstuk-onderzoek op het gebied van literatuur.

Cursisten dienen sommige primaire teksten zelfstandig te bekomen; primair materiaal dat niet goed verkrijgbaar is en secundair materiaal wordt digitaal door de docenten ter beschikking gesteld.

Programma

De cursus wordt gegeven op zes vrijdagmiddagen, van 14.00-17.00 uur. De data zijn:

  • 20 september 2019
  • 15 november 2019
  • 24 januari 2020
  • 20 maart 2020
  • 24 april 2020
  • 12 juni 2020

In de eerste bijeenkomst stellen we aan de hand van de eisen voor het profielwerkstuk de inzichten en vaardigheden vast die leerlingen moeten gaan beheersen, en ook de leerdoelen die de docenten zelf willen bereiken in hun coachende taak bij profielwerkstukken. We introduceren het thema van de cursus en de moderne en historische teksten die we als testmateriaal zullen gebruiken. In de volgende vier bijeenkomsten worden de teksten nader besproken en hun mogelijkheden voor het literatuuronderwijs getest, aan de hand van opdrachten die door de docenten gemaakt. De resultaten worden bediscussieerd en dienen als bouwstenen voor het  docentenhandleiding, die we in de laatste bijeenkomst afronden.

Locatie

Binnenstad Amsterdam

Deelnemers en kosten

De cursus vindt doorgang bij minimaal 8 deelnemers en biedt plaats aan maximaal 15 deelnemers. De kosten bedragen € 250. 

Aanmelden

Coördinatoren en docenten