De ontmanteling van de Nederlandse universiteit

30 praktische wenken (2009-2019)

Door Johan Rooryck

1. Haal onderzoeksgelden weg bij de universiteit en laat onderzoekers met elkaar in ‘competitie’ gaan om die te verwerven. 

2. Zorg ervoor dat de kans om deze ‘competitie’ te ‘winnen’ niet hoger is dan 5%.

3. Maak promotie volledig afhankelijk van het verwerven van externe onderzoeksfondsen. 

4. Hef de financiering op van eerstegeldstroompromovendi.

5. Verhoog de onderwijslast met 50-70%. Verlaag de onderzoekstijd tot 20% van de aanstelling.

6. Alleen zij die externe onderzoeksgelden verwerven kunnen zich tijdelijk ‘vrij’ kopen van onderwijstaken. 

7. Micromanagement is van essentieel belang voor een goed functionerend academisch panopticon. Neem daartoe de volgende maatregelen:

8. Bereken het aantal studenten dat een college ‘economisch renderend’ maakt. 

9. Bereken in detail hoeveel uur docenten verondersteld worden te spenderen aan elk aspect van elke onderwijstaak. 

10. Bereken het exact aantal uren waarmee een docent met deze taken belast kan worden.

11. Zorg ervoor dat het berekende aantal uren onvoldoende is om deze onderwijstaken degelijk uit te voeren.

12. Jaarlijkse evaluaties van ‘onderzoeksoutput’ mogen uitsluitend gebaseerd zijn op aantallen publikaties en citaties. Kwaliteit is volkomen irrelevant. Dat geldt ook voor dienstverlening.

13. Waardeer wetenschappelijk personeel op een schaal van 1 tot 5.
Vaardig een regel uit die stelt dat de score 5 nooit mag gebruikt worden.

14. Zorg ervoor dat academisch personeel zich afvraagt of ze niet slechts de som van hun cijfers zijn.

15. Maak groot misbaar over nietszeggende collectieve waarden zoals de plaats van de universiteit in internationale rankings, een ingebeeld illuster verleden, of betekenisloze verjaardagen.

16. Creëer een vals gevoel van samenhorigheid met infantiele slogans en versleten frases. 

17. Vermijd in communicatie en werving te allen prijze elke intellectuele complexiteit en academische visie.

18. Promoveer bestuurders uitsluitend naar een hogere functie op basis van een gedegen dossier van bestuurlijke incompetentie, een volkomen gebrek aan verbeelding, en vriendjespolitiek.

19. Zorg voor controlemechanismes, regels, en formulieren die elk aspect van academisch werk beheersen. 

20. Stel wanbeleid boven het opleidingsniveau vrij van bovengenoemde controle.

21. Stel een legertje administratief personeel aan om deze regels te doen naleven. Voortdurende vervanging van deze (onderbetaalde) werknemers zorgt ervoor dat ze docenten voortdurend zullen aanschrijven voor de meest triviale zaken. 

22. Vermenigvuldig het aantal administratieve commissies en hun regelgeving.
Stel een minimumvereiste in van drie commissies per opleiding.

23. Zorg ervoor dat elke commissie de regelgeving van een aantal andere commissies dient te bespreken en goed te keuren. Vergeet daarbij niet commissies op te richten die de andere commissies beregelen en adviseren. 

24. Breng elk jaar detailveranderingen aan in alle regels. Zorg ervoor dat deze allemaal opnieuw besproken en goedgekeurd dienen te worden.

25. Stel externe evaluatiecommissies in die om de drie jaar het onderwijs evalueren. Doe hetzelfde voor onderzoek. Verdubbel het vereiste papierwerk tussen twee evaluatiemomenten. 

26. Stel de expertise en het professionalisme van docenten voortdurend in vraag.
Neem daartoe de volgende maatregelen:

27. Zorg ervoor dat tentamenvragen tenminste drie keer gecheckt worden: eerst via het vierogenprincipe, vervolgens door de examencommissie, en tenslotte door de externe evaluatiecommissie.

28. Zorg ervoor dat docenten tenminste 20 verschillende aspecten in overweging moeten nemen bij de beoordeling van BA en MA scripties. Maak daartoe een verplicht formulier.

29. Verplicht docenten om een correctiemodel van hun tentamens in te leveren voor archivering zodat deze kunnen vergeleken worden met de antwoorden van de studenten. 

30. Wanneer dit alles onvoldoende blijkt: zet de academische disciplines en universiteiten tegen elkaar op door €100m over te hevelen van de alfa- en gammawetenschappen naar de bèta-wetenschappen.

Sluit je aan bij WO in Actie.