Vacature: Bursaal Nederlandse en algemene taalkunde, VUB

Functie 

Ter voorbereiding van een doctoraat, wetenschappelijk onderzoek verrichten in het domein van de Nederlandse taalkunde en/of sociolinguïstiek, en beperkte onderwijsondersteuning bieden zoals hieronder omschreven.

Context

De beperkte onderwijsondersteuning situeert zich binnen de bacheloropleiding Taal- en Letterkunde (TALK), als deel van de vakgroep Linguistics and Literary Studies (LIST). Er wordt ondersteuning geboden binnen de leerlijn Nederlandse taalkunde in BA1 en BA2, en bij algemeen-taalkundige vakken uit de brede stam in BA1.

Het onderzoek situeert zich in het vakgebied van Nederlandse taalkunde en/of sociolinguïstiek, en in het bijzonder de historische sociolinguïstiek. De kandidaat kan voor het eigen onderzoek voortbouwen op een lange en sterke traditie historisch-sociolinguïstisch onderzoek binnen het Centrum voor Linguïstiek (CLIN), en kan rekenen op een breed internationaal netwerk in het veld. Hij of zij komt terecht in een dynamisch team van diverse doctorandi met vergelijkbare onderzoeksinteresses, waarbij er door regelmatige bijeenkomsten en activiteiten gezorgd wordt voor een actieve onderzoeksomgeving. Een precies onderwerp voor het eigen onderzoek wordt op voorstel van de geselecteerde kandidaat en in samenspraak met de promotoren Rik Vosters en Wim Vandenbussche vastgelegd en verder afgebakend.

Jouw taken

 • onderzoek: 80% van de werktijd wordt besteed aan het voorbereiden van een doctoraatsproefschrift in het domein van de Nederlandse taalkunde en/of sociolinguïstiek, en in het bijzonder de historische sociolinguïstiek (promotoren: R. Vosters en W. Vandenbussche);
 • onderwijs: onderwijsondersteuning bij de colleges Nederlandse taalkunde: klank- en woordleer (2de semester, 13 uur werkcollege) en Nederlandse taalkunde: woord- en zinsleer(1ste semester, 26 uur werkcollege), plus de begeleiding van taken en verbetering van examens bij de colleges Inleiding tot de algemene taalwetenschap (1ste semester) en Inleiding tot de variatielinguïstiek (2de semester)
 • dienstverlening: deelname aan de werking van opleiding, vakgroep en onderzoeksgroep door actieve aanwezigheid op vergaderingen, deelname aan commissies, enzovoort. 

Vragen over inhoud of precieze opdracht?Contacteer prof. dr. Rik Vosters op 02 629 25 73 of via Rik.Vosters@vub.be.

PROFIEL

 • Diploma master in de taal- en letterkunde, toegepaste taalkunde, of vergelijkbaar, met een aantoonbare focus op Nederlandse taalkunde
 • Studenten die hun masteropleiding nog voor 01.10.2019 zullen afronden, kunnen zeker ook kandideren, en ook kandidaturen van studenten uit Nederland of uit de extramurale neerlandistiek worden aangemoedigd
 • Excellente studieresultaten, waarbij een internationale studie-uitwisseling als plus geldt
 • Een master- en/of bachelorscriptie die aantoont dat de kandidaat in staat is om onder begeleiding degelijk empirisch-taalkundig onderzoek te voeren
 • Ambitie en mogelijkheid om ook extern fondsen aan te vragen
  (bijv. als Aspirant FWO)
 • Interesse in historische sociolinguïstiek, en een frisse kijk op recente evoluties in het veld
 • Uitstekende kennis van (academisch) Nederlands en Engels, met kennis van bijkomende talen als extra troef

VUB voert een actief gelijkekansenbeleid en moedigt alle kandidaten aan te kandideren, zonder onderscheid te maken in geslacht, afkomst, levensbeschouwing, geaardheid of handicap.

De effectieve uitkering van de doctoraatsbeurs is onderworpen aan de opschortende voorwaarde van inschrijving van de bursaal als doctoraatsstudent aan de universiteit.

AANBOD

Als werknemer van de Vrije Universiteit Brussel beweeg je je dagelijks in een dynamische, diverse en veeltalige omgeving. Onze campussen zijn allebei gelegen in het midden van een groene oase aan de rand van het centrum van de hoofdstad van Vlaanderen, België en Europa. Dat centrum, met al zijn mogelijkheden, bereik je met het openbaar vervoer in minder dan een halfuur.

In functie van je ervaring en je academische merites ontvang je een salaris in een van de barema’s die door de overheid worden vastgelegd. Standaard hoort daar een hospitalisatieverzekering en het kosteloos gebruik van het openbaar vervoer voor woon-werkverkeer bij. Fiets je liever naar je werk, dan staat daar ook een vergoeding tegenover. Op beide campussen staan uitgebreide sportaccommodaties tot je beschikking en een kinderdagverblijf bevindt zich op wandelafstand.

Meer info vind je op onze website onder de rubriek ‘ toekomstige werknemers’.

Looptijd/duur contract: 1 jaar (jaarlijks hernieuwbaar tot 4 jaar)

Voorziene startdatum: 01.10.2019

Solliciteren kan door een volledige kandidaatstelling per e-mail te sturen naar: Rik.Vosters@vub.be

Deadline indiening dossiers: 01/07/2019

De kandidaatstelling bevat minstens volgende bijlagen (bij voorkeur in één PDF):

 • een motivering van de kandidaatstelling
 • een curriculum vitae
 • een beknopte visie op de onderzoeks- en onderwijsopdracht 
 • volledige puntenlijsten van bachelor- en (eventueel) masterprogramma
 • een kopie van de behaalde diploma’s
 • een proeve van wetenschappelijk schrijven (bijv. onderzoekspaper, bachelorproef of masterscriptie)