Nieuwe artikelen Over Taal

Twee nieuwe bijdragen in het (vernieuwde) online Tijdschrift Over Taal (ISSN 2593-8347 – jaargang 57 – juni 2019):

– Natiolecten: het beleid en de praktijk in de naslagwerken (door Reglindis De Ridder en Miet Ooms).

“Wij wilden nagaan of de naslagwerken die momenteel beschikbaar zijn voor het Nederlands, voldoende bekend zijn en ook volstaan.”

Reglindis De Ridder is postdoctoraal onderzoeker aan de afdeling Neerlandistiek van de Universiteit van Stockholm. Miet Ooms is vertaler, expert taalvariatie en vrijwillig wetenschappelijk medewerker aan de KU Leuven, campus Leuven.

– Sociale variatie in online tienertaal. Meer regiolect bij jongens, meer emoji bij meisjes (door Lisa Hilte)

“De studie van een grote verzameling chatberichten van Vlaamse tieners wijst uit dat, ondanks de visuele herkenbaarheid van het genre (door enkele prototypische kenmerken zoals emoji), er niet zoiets bestaat als ‘de’ online jongerentaal.”

Lisa Hilte maakt deel uit van de onderzoeksgroep CLiPS aan de Universiteit Antwerpen. Ze werkte recent een doctoraatsthesis in de taalkunde af onder begeleiding van prof. dr. Reinhild Vandekerckhove en prof. dr. Walter Daelemans. Haar onderzoek richt zich op sociale variatie in het online taalgebruik van jongeren.