Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience te Antwerpen verwerft zeldzame oude druk

Door Willem Kuiper

De inmiddels fameuze Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience te Antwerpen heeft met financiële steun van het Dotatiefonds voor boek en letteren een zeldzame oude druk van Jan van Ghelen kunnen aankopen: Hier beghint den droeflijcken strijt opten Berch vanden Ronceuale in Spaengien gheschiet daer Roelant ende Oliuier metten fleur van kerstenrijck verslaghen waren. Antwerpen 1576.

Hopelijk wordt deze druk, niet vermeld in de USTC, nadat hij geconserveerd is, snel gedigitaliseerd en samen met andere, vergelijkbare drukken als Galien Rethore, Olivier van Castillen en Ponthus ende Sydonie online gezet op de digitale leestafel van de Erfgoedbibliotheek.