Een gebruikersenquête voor de BNTL

De Bibliografie voor de Nederlandse Taal- en Literatuurwetenschap, die vroeger in kloeke papieren delen verscheen, is sinds 2008 gratis toegankelijk via www.bntl.nl. Daar vinden nog elk jaar duizenden gebruikers uit binnen- en buitenland hun weg naar relevante secundaire literatuur. Maar hun aantal daalt ieder jaar. Nochtans is de BNTL een onvolprezen bron van informatie, met een bestand van meer dan 300.000 titels, die dagelijks worden aangevuld en bewerkt in de Koninklijke Bibliotheek van België in Brussel. 

In tijden van digitalisering en een groeiende vraag naar publicaties die online in open access beschikbaar zijn, zijn we er ons bij de BNTL uiteraard van bewust dat de gebruikers directe toegang tot de volledige tekst wensen en liefst nog in doorzoekbare vorm. Tegelijk worden door een blinde focus op wat online beschikbaar is, papieren publicaties hoe langer hoe minder zichtbaar. 

Door deze snelle evolutie vragen we ons af of het digitale platform in de huidige vorm nog aan de noden van onderzoekers, studenten en andere gebruikers beantwoordt. De BNTL wil up-to-date blijven en ook inspelen op veranderende publicatiewijzen. Dat stelt de makers van de BNTL voor een grote uitdaging. Meer dan tien jaar na de lancering van het online platform willen we daarom peilen naar de ervaringen van onze gebruikers met de huidige Bibliografie zodat we beter onze prioriteiten voor de toekomst kunnen bepalen. Met uw antwoorden en uw hulp willen we bouwen aan een nieuwe BNTL die nog beter beantwoordt aan de noden en wensen van de gebruikers.

Daarom willen we u graag uitnodigen om onze gebruikersenquête in te vullen. De enquête duurt ongeveer tien minuten. 

Vragen en suggesties kunnen worden gericht aan bram.caers@kbr.be .