30 augustus 2019, Antwerpen: Jaarcongres Werkgroep de Zeventiende Eeuw –

Deugd & Ondeugd
Morele scherpslijperij in de zeventiende-eeuwse Nederlanden

Jan Steen, In Weelde Siet Toe (of: ‘De omgekeerde wereld’)

Programma

Keynote (Promotiezaal)

Johan Koppenol (VU) – Deugd verheugt: Moreel management in de Republiek

Sessie I:  Rampspoed (Kapel)

Hanneke van Asperen (RUNijmegen) – Van twist in de Republiek naar storm op de Zuiderzee

Marieke van Egeraat (RUNijmegen)  – God of wereld? Naar wie te wijzen na afloop van een ramp?

Lilian Nijhuis (RUNijmegen) – Een ‘onvoorsiense vlamm’ Conflict in gedichten over de brand van de Nieuwe Kerk in Amsterdam

Sessie II: (On)geschreven regels (Promotiezaal)

Marie-Charlotte le Bailly (Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience) – Geofferd op het altaar van de deugd. Multiperspectiviteit in een Haags schandaal in 1700 

Ineke Huysman (Huygens Instituut) – Trijntje Cornelis of Délie? Constantijn Huygens’ denkbeelden over Béatrix de Cusance, hertogin van Lotharingen 

Bastiaen van de Velden (Open universiteit) – Het verbod op huwelijken tussen christenen en moslims, morele scherpslijperij?

Sessie III: Woord en beeld (Promotiezaal) 

Bert Watteeuw (KULeuven & Rubenshuis)– “Deksel van Bedrogh”? Moraliserend discours over de ‘huyck’ of een hoofddoekendebat in het zeventiende-eeuwse Antwerpen 

Kendra Grimmett (University of Pennsylvania) – A Virtuous Man. Ruben’s Masculine Image and his Drunken Hercules 

Joanna Skubisz – (Universiteit van Wroclaw) – Ad quid Igitur nati sumus ? […] Ad bene vivendum. De problematiek van deugd en ondeugd in de Nederlandse en Poolse emblematiek uit de zeventiende eeuw 

Evelyne Verheggen (UAntwerpen) – ‘Maeckt uw Tabernakel in my ende verciert dat met alle kruyden ende bloemen der deughden’. De verbeelding van de deugden in de katholieke spiritualiteit van de 17de eeuw.

Sessie IV: Op de planken (Kapel)

Johanna Ferket (UAntwerpen) – Hoe zeventiende-eeuwse komische toneelschrijvers de ondeugden van hun publiek bekritiseerden 

Karlijn Luk (RUNijmegen) – De Duitse Ondeugd: De ‘mof’ als moral outsider op het zeventiende-eeuwse Nederlandse toneel 

Tom Laureys (UGent)– Wraak: deugd of ondeugd? De verschillende morele beoordeling van wraakzucht in Jan Vos’ wraaktragedies Aran en Titus (1641) en Medea (1667) 

Tine de Koninck (UAntwerpen) – “Frivoliteit in de Kerk”. Franse air-de-courmelodieën in zeventiende-eeuwse geestelijke liedboeken in de Zuidelijke Nederlanden

Locatie

Universiteit Antwerpen – Stadscampus
Klooster van de Grauwzusters
Gebouw S 
Lange Sint-Annastraat 7
2000 Antwerpen

Inschrijven

Inschrijven voor het congres doet u bij voorkeur voor 23 augustus door overmaking van 15 € (leden) of 45 € (niet-leden) op rekening NL39 INGB 0004 7392 23 t.n.v. Werkgroep Zeventiende Eeuw onder vermelding van ‘bijdrage congres 2019’ en van uw naam en adres. 

Lidmaatschap WdZE

Lidmaatschap van de Werkgroep kost 45 € per jaar. Wie zich opgeeft voor het congres en tegelijk aangeeft lid te willen worden, betaalt 50 €. Een studentenlidmaatschap kost 12 € per jaar. (of 15 € voor wie zich opgeeft voor het congres en tegelijk lid wil worden). Leden krijgen ons Jaarboek toegestuurd en steunen de werking van EMLC.