14 juni 2019, Leiden: lezingenmiddag Werkgroep Nederlands-Indische Letterkunde

Op vrijdag 14 juni 2019 organiseert de Werkgroep Nederlands-Indische Letterkunde weer een lezingenmiddag. 

Programma

14.00 Opening door de voorzitter
14.05 Marijke Roukens, De verbeelding van de Indisch-Nederlandse letteren door de illustrator Menno van Meeteren Brouwer
14.30 Anton Stolwijk, Geweld in Atjeh. Over heden en verleden
14.55 Harry A Poeze, Presentatie van zijn boek Ds. Jac. Jonker, Job Sytzen en de soldaat in Indië
15.20 Theepauze
15.50 Herman Keppy, Nederlands-Indië tegen de nazi’s
16.15 Victor Laurentius, In de schaduw van de Soldaat van Oranje. Peter Tazelaar als Indische verzetsheld
16.40 Discussie
17.00 Afsluiting

Plaats: Universiteit Leiden, Lipsius-gebouw, Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden, zaal 5.De toegang is gratis. Alle belangstellenden zijn van harte welkom.